Kristin Kaasen Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : krijor@ous-hf.no

Gastromedisinsk avdeling

Akershus universitetssykehus

Hun har bidratt med utarbeiding av tabell 3 samt utforming av deler av manus, revisjon og godkjenning av innsendte manus.

Kristin Kaasen Jørgensen er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer og seksjonsoverlege. Hun er leder av Norsk gastroenterologisk forenings interessegruppe for leversykdommer og styremedlem i Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Kaasen Jørgensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media