Knut Wester

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Wester

Eirik Helseth, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Finn Wesenberg, Knut Lote, Johan Cappelen, Geirmund Unsgård, Tore Stokland, Knut Wester
20.02.2003
Hjernesvulst er den vanligste solide svulstform hos barn under 15 år i Norge, med ca. 40 nye tilfeller per år. Intrakraniale svulster hos barn skiller seg på mange måter fra tilsvarende hos voksne...
Eirik Helseth, Torstein Meling, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Knut Lote, Geirmund Unsgård, Roar Kloster, Iver Arne Langmoen, Knut Wester
20.02.2003
Selv om primære hjernesvulster er den tredje hyppigste årsak til kreftdød hos yngre voksne, vil den enkelte lege bare i begrenset omfang få noen større personlig erfaring med slike pasienter. I en...
Paal-Henning Pedersen, Roald Baardsen, John Ludvig Larsen, Frits Thorsen, Knut Wester
20.05.2002
Cerebrale arteriovenøse malformasjoner er medfødte misdannelser av hjernens blodkar, bestående av tynnveggede malformerte kar beliggende mellom arterier og vener uten et normalt kapillærnett. Slike...
Knut Wester
30.06.2001
Basert på en mer omfattende artikkel publisert i Neurosurgery (1) Det hører med til vår barnelærdom at vikingene hadde hjelmer. I alle fall de av oss som vokste opp i første halvdel av forrige...
Frode Svendsen, Kenneth Hugdahl, Knut Wester
30.05.2001
Demens forårsaket av normaltrykkshydrocephalus ble først beskrevet av Hakim & Adams i 1965 (1). Den velkjente symptomtriade med gangforstyrrelse, urininkontinens og demens er typisk for...
Tor Ingebrigtsen, Ingunn R. Rise, Knut Wester, Bertil Romner, Carsten Kock-Jensen
30.06.2000
Basert på en artikkel publisert i Journal of Trauma (49) I de skandinaviske land er insidensen av sykehusinnleggelse på grunn av hodeskade om lag 200 per 100 000 innbyggere per år (1 – 4). De fleste...
Knut Wester
20.06.2000
Fra 1982 har vi hatt forbud mot profesjonell boksing i Norge. Flere senere forslag om å svekke eller oppheve dette forbudet er avvist av Stortinget. Forbudet gjelder bare profesjonell boksing, og...
Knut Wester, Frode Svendsen, Kenneth Hugdahl
20.01.2000
Vi takker for kommentaren fra Terje Rootwelt, som påpeker at bitemporale araknoidalcyster kan sees ved den meget alvorlige tilstanden glutarsyreuri type I. Vi har undersøkt hyppigheten av disse to...
Torjus Wester*, Lars T. Fevang, Knut Wester
30.06.2000
Basert på en studie tidligere publisert i Journal of Trauma (13) På grunn av store avstander og knapphet på nevrokirurgisk ekspertise har det i Norge utviklet seg en tradisjon der ortopeder og...
Torstein R. Meling, Eirik Helseth, Geirmund Unsgård, Per Hjalmar Nakstad, Knut Wester
25.08.2005
20 – 40 % av alle kreftpasienter utvikler hjernemetastaser. Insidensen er økende. Det kan skyldes økende forekomst av kreftformer som gir slike metastaser og at bedre lokalbehandling av primærtumor...
Terje Sundstrøm, Snorre Sollid, Knut Wester
19.05.2005
Traumer er den viktigste dødsårsak i befolkningen under 45 år i den vestlige verden ( 1 ). Alvorlige hodeskader er årsak til mer enn 40 % av alle traumedødsfall ( 1  –  3 ), og samtidig en viktig...
Knut Wester
01.12.2005
Ray Frances Bell & Liong Liem presenterer i Tidsskriftet nr. 19/2005 sine foreløpige erfaringer med bruk av lesjoner i ryggmargens smertebaner hos pasienter med intraktable kreftsmerter ( 1 )...
Knut Wester
01.12.2005
Forsman, Birgitta Etik i biomedicinsk forskning – en orientering 216 s. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 234 ISBN 91-44-03662-0 Denne orienteringen i forskningsetikk, med hovedvekt på...
Knut Wester
27.03.2012
Som leger er vi opplært til å flytte grenser og tror faget stagnerer dersom vi ikke gjør det. Men kan det forsvares å drive dyr og avansert behandling med høy mortalitet for noen ganske få? I dette...
Knut Wester
19.02.2013
Abhinav, Kumar Edwards, Richard Whone, Alan Rapid neurology and neurosurgery 188 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 20 ISBN 978-0-470-65443-9 I denne lille og kondenserte boken...
Terje Sundstrøm, Knut Wester, Martine Enger, Knut Melhuus, Tor Ingebrigtsen, Bertil Romner †, Johan Undén
26.11.2013
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert oppdaterte skandinaviske retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader. For første gang inkluderes serummåling av...
Terje Sundstrøm, Knut Wester, Martine Enger, Knut Melhuus, Tor Ingebrigtsen, Bertil Romner †, Johan Undén
26.11.2013
Introduksjon Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) publiserte i år 2000 evidensbaserte retningslinjer for håndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader ( 1 ). Retningslinjene er i bruk...
Knut Wester
10.02.2015
Niranjan, Ajay Lunsford, L. Dade Concussion 256 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 198 ISBN 978-3-318-02648-1 Dette er volum nr. 28 i serien «Progress in Neurological Surgery», en serie...
  •