Greit om hjernerystelse, men for hvem?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Niranjan, Ajay

  Lunsford, L. Dade

  Concussion

  256 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 198

  ISBN 978-3-318-02648-1

  Dette er volum nr. 28 i serien «Progress in Neurological Surgery», en serie publikasjoner som er nesten 50 år – det første volumet kom i 1966.

  «Concussion» kan vel best oversettes med «hjernerystelse», og er omtrent like vagt definert. Mange har hatt hjernerystelse, noen av oss flere ganger, og det er derfor en tilstand leger ofte må ta stilling til, i sykehus og legevakter i akuttfasen, for primærleger gjerne i oppfølgingsfasen. Denne boken burde derfor være av interesse for en stor målgruppe, også i Norge, men jeg er likevel ikke så sikker.

  Emnevalg og oppbygning er ganske mangelfull. Hvert enkelt kapittel gir for så vidt grei og oppdatert innføring i det valgte emnet, som for eksempel hjernerystelsens biomekanikk, patofysiologi, nevrofysiologi, avanserte radiologiske metoder, kronisk posttraumatisk encefalopati og en rekke andre relevante emner, men jeg savner en helhetlig fremstilling. Ikke i et eneste kapittel finner jeg omtale av hvordan hodeskadepasienter bør håndteres i akuttfasen, eller henvisning til at det faktisk finnes en rekke nasjonale og internasjonale retningslinjer (guidelines) for håndtering av slike pasienter.

  På grunn av disse og andre mangler tror jeg de fleste kolleger, som er engasjert i håndtering og behandling av slike pasienter, vil finne relativt lite av praktisk interesse i denne utgivelsen. Til det er den informasjonen som fremkommer, ganske skjevfordelt og mer av vitenskapelig karakter enn til praktisk nytte. Følgelig tror jeg at bare et fåtall norske lesere vil ha glede av boken.

  Inntil relativt nylig ble hjernerystelse sett på som en uskyldig tilstand som går over av seg selv. Praktisk erfaring, og ikke minst stadig mer avansert radiologisk dokumentasjon, viser at så ikke er tilfellet. Prisverdig vies dette stor plass.

  Hele seks av kapitlene er relatert til sport, i første rekke profesjonell («amerikansk») fotball og ishockey, begge idretter hvor hodeskader kan forekomme som en «komplikasjon» til utøvelsen. Litt påfallende er det da at boksing, hvor man faktisk honoreres for å påføre konkurrenten en hjernerystelse (eller verre), ikke vies noen omtale.

  I forordet skriver redaktørene: «This volume of … has assembled a number of international authors …». For moro skyld telte jeg opp: Hele 49 av i alt 55 forfattere kommer fra USA, og bare to kapitler er skrevet av ikke-amerikanere; resten (17) er skrevet av forfattere fra USA. Det er mulig at disse tallene rettferdiggjør bruken av uttrykket «a number of international authors» – jeg hadde ventet meg et atskillig større internasjonalt bidrag. Det gjelder også referansene til hvert kapittel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media