Knut Stavem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Knut Stavem er professor i lungesykdommer ved Universitetet i Oslo og overlege på Lungemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Knut Stavem
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media