Knut Stavem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Stavem

Christian Hall, Trine Bjørner, Haavard Martinsen, Knut Stavem, Ragnar Weberg
19.04.2007
Ordet «epikrise» stammer fra gresk og betyr «bedømming» eller «etterbetraktning». Kunnskapsforlagets store norske leksikon har denne definisjonen: «Kort, sammenfattende fremstilling av et...
Knut Stavem
05.01.2006
Spesialiteten brystsykdommer, senere lungesykdommer og tuberkulose, ble opprettet i 1918 med krav om ett års vanlig praksis, minst fire måneder ved kirurgisk og indremedisinsk avdeling og to år ved...
Eli Taraldsrud*, Gerd Selset Aandahl, Knut Stavem, Gunnar Kvalheim, Størker Jørstad
11.09.2003
Hemaferese er et samlebegrep for ekstrakorporal håndtering av blod hos en pasient eller blodgiver for å skille blodceller og plasma. Teknikkene brukes ved fremstilling av blodprodukter, men i denne...
Ivar Sønbø Kristiansen, Knut Stavem, Kristin Linnestad, Kjeld Møller Pedersen
06.03.2003
De samlede kostnader til det norske helsevesen var i 1950 ca. 6,9 milliarder ( 1 ), mens de var ca. 101 milliarder i 1999, alt målt i 1999-kroner ( 2 ). Helsevesenet har således hatt sterk vekst de...
Gry Dahle*, Terje Brøyn, Knut Stavem
28.05.2003
Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftformen i Norge og den hyppigste årsaken til dødsfall pga. kreft i Norge og på verdensbasis ( 1  –  4 ). Lungekreft er hyppigere hos menn enn hos kvinner, men...
Knut Stavem, Gisle Bjerke, Frank N. Kjelsberg, Espen A. Ruud, Svein O. Saxrud
30.09.2002
Rammefinansieringen av sykehus ble i 1997 erstattet med en kombinasjon av rammefinansiering og stykkprisfinansiering, kalt innsatsstyrt finansiering. Den aktivitetsavhengige delen av finansieringen...
Knut Stavem
20.11.2000
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) representerer et spektrum av sykdommer, fra kronisk bronkitt til emfysem. Sykdommene karakteriseres av kronisk luftveisobstruksjon, som vanligvis er progressiv...
Knut Stavem
20.01.2000
I alle typer organisasjoner og bedrifter er det nødvendig å planlegge for fremtiden. Om rammebetingelsene er stabile og fremtiden forventes å være en fremskrivning av dagens situasjon, kan det være...
Knut Stavem
20.01.2000
Artikkelen beskriver to scenarioer, slik de ble fremstilt i 1987 i en arbeidsrapport i prosjektet Scenarier 2000 (1, 2). Fremstillingen benytter scenariemetoden, etter mønster fra liknende...
Therese Opsahl Holte, Øyvind Andresen Bjertnæs, Knut Stavem
16.06.2005
Den somatiske spesialisthelsetjenesten i Norge er i endring. Hvor store sykehusene bør være, er ett av mange aktuelle temaer i fagmiljøene og i samfunnsdebatten generelt. Det er blitt diskutert...
Ole Geir Solberg, G. Peter Blom, Knut Stavem
03.11.2005
En 59 år gammel kvinne ble i mars 2002 innlagt i lokalsykehuset etter synkope. Røntgen thorax tatt ved innkomst viste en skarpt avgrenset rundskygge med diameter 25 mm i høyre...