Knut Harboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Harboe

Sigmund Lende, Tor Steinar Raugstad, Knut Harboe
07.10.2019
Gro Reksten ble ansatt ved Ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus i 1995 (som da het Sentralsjukehuset i Rogaland). Hun ble da en av våre første kvinnelige kollegaer og...
Knut Harboe
19.11.2009
Aamodt, A Furnes, O Lønne, G Protesekirurgi i hofte og kne 367 s, tab, ill. Trondheim: Legeforlaget, 2009. Pris NOK 380 ISBN 978-82-993568-4-8 Det siste året har det altså kommet tre kurskompendier i...
Tor Claudi, John G. Cooper, Marie Fjelde Hausken, Tore Michaelsen, Knut Harboe, Wibeche Ingskog, Anders Østrem
03.06.2004
Prevalensen av type 2-diabetes øker raskt både i Norge ( 1 ) og i resten av verden ( 2 ). Personer med type 2-diabetes har en betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom ( 3 , 4 ). Man finner ofte...
Knut Harboe, Kjetil Todnem, Lioudmila Zotova, Asbjørn Lind, Dagfinn Øgreid*
30.09.2000
Forekomsten av kolorektalcancer har vist en markert stigning i den vestlige verden etter den annen verdenskrig, og Norge er intet unntak. Siden 1950-tallet har insidensen av kolorektalcancer økt fra...
Kjetil Todnem, Knut Harboe, Lioudmila Zotova, Asbjørn Lind, Dagfinn Øgreid*
30.09.2000
Intravenøs kjemoterapi ved avansert kolorektalcancer har åpenbare ulemper, både for den enkelte pasient, i form av sykehusinnleggelser og ubehag ved selve administrasjonen, og i et større perspektiv...
Knut Harboe
26.08.2010
Støren, HJ. Vurdering og behandling av akutte sår 143 s, ill. Oslo: Unipub, 2010. Pris NOK 298 ISBN 978-82-7477-456-8 For mange som begynner i turnus, kan det være skummelt med den første vakten på...
Knut Harboe
15.03.2016
Ved utprøvning av ny hofteprotese i en geitemodell ble det funnet signifikante forbedringer ved nye utforminger av protesene. Knut Harboe. Foto: Svein Lunde Omtrent 15 % av hofteproteseoperasjoner i...