Utprøvning av ny hofteprotese i geitemodell

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved utprøvning av ny hofteprotese i en geitemodell ble det funnet signifikante forbedringer ved nye utforminger av protesene.

  Knut Harboe. Foto: Svein Lunde
  Knut Harboe. Foto: Svein Lunde

  Omtrent 15 % av hofteproteseoperasjoner i Norge er revisjoner. En revisjon kan ofte være mer omfattende og tidkrevende enn det første inngrepet. En ideell protese skal sitte godt fast og vare lenge, samtidig som den bør være enkel å revidere hvis det skulle bli nødvendig. Vi har i prosjektet sett på om disse hensynene kan kombineres i en ny utforming av hofteproteser.

  Vi opererte totalt 47 geiter i høyre hofte med en ny totalprotese. Disse geitene ble observert i seks måneder etter operasjonen, for så å bli avlivet. Styrken av innfestingen ble målt ved å dra protesen ut av beinet. Det ble gjort histologiske analyser av beinpåveksten mot implantatet. Vi undersøkte to overflatebelegg for å finne hvilket som kunne bedre beinveksten.

  Den nye utformingen gjorde at protesen satt godt fast og at den ble noe lettere å fjerne ved utboring. Forskjellen var mindre enn man kunne vente ut fra en teoretisk betraktning. Det var noe ulik innfestingskraft ved de to beleggene som var undersøkt.

  Studien viser at det er komplisert og krevende å utforme nye hofteproteser fordi en rekke mekaniske og biologiske faktorer spiller sammen. Prinsippene for denne hofteproteseutformingen kan danne et grunnlag for ytterligere raffinering med tanke på bruk hos mennesker.

  Disputas

  Knut Harboe disputerte 20.8. 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Developing a novel femoral stem in hip arthroplasty – an innovation process using a weight-bearing animal model. Prosjektet har vært en innovasjonsprosess i samarbeid med Aarbakke AS på Bryne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media