Knut Dybwik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Dybwik

Eirik Hugaas Ofstad, Tore Hauglid, Terje Tollåli, Katarina Radisavljevic Vasiljevic, Knut Dybwik
04.09.2020
A woman in her sixties with COVID-19-related acute respiratory distress syndrome was critically ill with no improvement after three weeks of intensive care. On her nineteenth day on a ventilator she...
Eirik Hugaas Ofstad, Tore Hauglid, Terje Tollåli, Katarina Radisavljevic Vasiljevic, Knut Dybwik
13.08.2020
En kvinne i 60-årene med covid-19-utløst akutt lungesviktsyndrom hadde stasjonær kritisk sykdom etter tre ukers intensivbehandling. Dag 19 på respirator fikk hun behandling med steroider. Det ble...
Raymond Teigen, John Peder Kristoffersen, Erik Waage Nielsen, Jørgen Hansen, Knut Dybwik
18.09.2017
Sven William Nissen, tidligere avdelingsoverlege ved Anestesiavdelingen ved Nordlandssykehuset, sovnet fredelig inn etter kort tids sykdom 28.3.2017. Han var født og oppvokst i Bodø, studerte medisin...
Erik Waage Nielsen, Knut Dybwik
18.11.2004
Det angis at 10 – 25 % av alle resepter der mer enn ett legemiddel forskrives, inneholder kombinasjoner som kan medføre interaksjoner. For potensielt alvorlige interaksjoner er tilsvarende tall 1 – 5...
Knut Dybwik, Erik Waage Nielsen
06.11.2003
Digital temperaturmåling i rectum anses fortsatt som egnet for å oppdage feber hos intensivpasienter. Rektalmåling kan spre infeksjon ( 1 ), kan skade rektalslimhinnen, er kontraindisert etter...
Knut Dybwik, Erik Waage Nielsen
06.11.2003
Digital temperature measurement in the rectum is still considered suitable to detect fever in intensive-care patients. Rectal measurement can spread infections ( 1 ), may damage the rectal mucous...
Espen Benjaminsen, Gunnar Waage Skjeflo, Knut Dybwik, Rolf Salvesen
16.10.2012
An elderly man with known myasthenia gravis was admitted as an emergency case after a few days of generally reduced condition, gurgling respirations and shortness of breath. This was the onset of a...
Espen Benjaminsen, Gunnar Waage Skjeflo, Knut Dybwik, Rolf Salvesen
16.10.2012
An elderly man with known myasthenia gravis was admitted as an emergency case after a few days of generally reduced condition, gurgling respirations and shortness of breath. This was the onset of a...
Knut Dybwik
11.02.2010
Ulik fordeling av entusiaster kan forklare hvorfor det er store regionale forskjeller i det norske hjemmerespiratortilbudet. I Norge er det store regionale forskjeller i hjemmerespiratortilbudet. I...
Knut Dybwik
29.05.2012
Nødtrakeotomi kan være et livbergende tiltak ved epiglotitt – her innleggelse av trakeostomitube via etablert trakeostoma. Pasienten har gitt samtykke til at bildet blir publisert. Foto K. Dybwik...
Espen Benjaminsen, Gunnar Waage Skjeflo, Knut Dybwik, Rolf Salvesen
16.10.2012
En eldre mann med kjent myasthenia gravis ble innlagt som øyeblikkelig hjelp etter et par dager med nedsatt allmenntilstand, surklete respirasjon og tung pust. Dette ble innledningen til et langt og...