Sven William Nissen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sven William Nissen, tidligere avdelingsoverlege ved Anestesiavdelingen ved Nordlandssykehuset, sovnet fredelig inn etter kort tids sykdom 28.3.2017.

  Han var født og oppvokst i Bodø, studerte medisin i Berlin og startet sin karriere i hjembyen i 1970. I 1978 ble han leder av Anestesiavdelingen. Denne funksjonen hadde han sammenhengende i 30 år, med unntak av en periode som sjeflege. Han var leder av Norsk anestesiologisk forening i årene 1982 – 85, senere medlem av utdanningskomiteen.

  Nissen var lege av sin tid. I begynnelsen var han nesten eneveldig, streng og med mye makt. Det var ikke mye rom for småprat på pauserommet. Men i motsetning til mange av sine samtidige maktet han å forandre seg, delegerte og ga ansvar til andre. Etter hvert ble det naturlig for oss å kalle ham Sven William.

  Med ham som sjef gjennomgikk avdelingen en rivende utvikling. Ved siden av aktiviteten på operasjonsavdelingen ble det bygd opp en solid intensivenhet. Etter hvert kom også luftambulanse med leger i tjeneste på redningshelikopter og ambulansefly. Med opprettelsen av en tverrfaglig smerteklinikk var anestesiavdelingen komplett.

  Gjennom hele denne perioden som leder var Sven William utøvende lege og tok sin del av vaktarbeidet på sykehuset og i redningshelikopter og ambulansefly. Han klaget aldri over arbeidsbelastningen, og sa mer enn én gang at han hver dag gledet seg til å gå på jobb.

  For oss som da var assistentleger utstrålte han en faglig sikkerhet og ro som gjorde oss trygge i faget. Han siterte ofte skøytetreneren Hans Trygve Kristiansen: «Vil du hjelpe din venn til å bli bedre enn deg selv?» Han la til rette for fagutvikling og forskning – det resulterte i to doktorgrader, mange publikasjoner, høstmøteabstrakter og en pågående forskningsaktivitet ved sykehuset.

  Sven William var en samarbeidets mann. Han la tidlig vekt på at behandling av intensivpasienter krever tett samarbeid med sykehusets grenspesialiteter. Han var også sykepleiernes kollega og bidro sterkt til å øke deres kompetanse og deltakelse i avdelingens drift. Han verdsatte sykepleiernes kunnskap og sørget for at deres mening ble hørt, ikke minst i vanskelige etiske spørsmål. For sitt arbeid ble han i 2008 tildelt Kongens fortjenestmedalje.

  Han var turner og trener i mange år og ble hedret for sin innsats for turnsporten i Bodø og landsdelen av Nordland gymnastikk- og turnkrets og Bodø og omegns idrettsforening.

  I stor takknemlighet lyser vi fred over Sven William Nissens minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media