Knud Landmark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knud Landmark

Knud Landmark, Ivar Aursnes, Åsmund Reikvam, Carina S. Alm
18.01.2007
Observasjonsstudier og prospektive, randomiserte kliniske studier har vist at omega-3-fettsyrer har gunstige kardiovaskulære effekter. I en sekundærprofylaktisk undersøkelse fra 2003 og en...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
15.11.2007
Halvorsen & Tysnes publiserte i Tidsskriftet en oversiktsartikkel om demens ved Parkinsons sykdom ( 1 ). Med referanse til en artikkel av Emre og medarbeidere ( 2 ) konkluderte de med at 15 % av...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
31.01.2008
Svikt i nevrotransmitteren acetylkolin kan være én årsak til kognitiv svikt ved Alzheimers sykdom ( 1 ). Kolinesterasehemmerne donepezil (Aricept), rivastigmin (Exelon) og galantamin (Reminyl)...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
10.09.2009
Antihypertensiv behandling med diuretika og β-blokkere (konvensjonell behandling), særlig i høyere doser, kan føre til økning av blodglukosenivået ( 1 , 2 ). Emnet har tidligere vært omtalt i...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
03.12.2009
Det finnes et stort utvalg av blodtrykksmedisiner tilhørende mange medikamentgrupper, og det kommer stadig resultater fra nye kliniske studier. Dette gjelder også for kalsiumantagonister, som ble...
Knud Landmark
12.03.2009
Ragnvald Bjørgaas Petersen har i Tidsskriftet hatt et innlegg om Gaza ( 1 ). Der skriver han blant annet at de to legene Mads Gilbert og Erik Fosse fortjener respekt for risikoen de løper for å...
Knud Landmark, Carina S. Alm
08.06.2006
Noen få undersøkelser har indikert at inntak av fisk og fiskeoljer rik på omega-3-fettsyrer kan redusere hyppigheten av atrieflimmer hos individer med latent eller manifest koronarsykdom. Hos...
Knud Landmark
12.01.2006
Alzheimers demens er en nevrodegenerativ sykdom karakterisert ved tap av hukommelse og andre kognitive funksjoner. Patologisk-anatomisk finnes senile plakk i hjernen, forstyrrelse i synapsefunksjonen...
Knud Landmark, Carina S. Alm
02.11.2006
Flere dyreeksperimentelle undersøkelser har vist at fiskeoljer som inneholder omega-3-fettsyrer (eikosapentaensyre (EPA) (C 20:5 n-3) og dokosaheksaensyre (DHA) (C 22:6 n-3)), har elektrofysiologiske...
Knud Landmark, Ivar Aursnes
22.01.2004
En rekke kliniske studier har dokumentert at inntak av fisk kan redusere dødeligheten av hjerte-karsykdom. Imidlertid er det noen studier der man ikke har kunnet påvise gunstige effekter av fisk, og...
Ingrid Os, Knud Landmark, Ingrid Toft
18.03.2004
Med bakgrunn i en politisk avgjørelse pålegges leger i disse dager å forskrive hydroklortiazid i lave doser som førstevalg ved behandling av ukomplisert hypertensjon. Er den faglige begrunnelsen for...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
18.11.2004
I debatten om bruk av tiazider i behandlingen av hypertensjon skriver Arne Svilaas og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 17/2004 at tiazidbruk økte risikoen for koronarsykdom i Oslo-undersøkelsen ( 1...
Knud Landmark, Ivar Aursnes
23.01.2003
Atle Fretheim og medarbeidere har i en artikkel i Tidskriftet nr. 23/2002 bl.a. drøftet behandling med kolesterolsenkende legemidler for profylakse av hjerte- og karsykdommer ( 1 ). I artikkelen...
Knud Landmark
10.04.2003
Ved preeklampsi er det funnet nedsatt produksjon av vasodilaterende prostasykliner og økt produksjon av det vasokonstringerende tromboksan ( 1 ). Teoretisk burde derfor et platehemmende preparat som...
Åsmund Reikvam, Steinar Madsen, Knud Landmark
26.06.2003
Platehemmeren acetylsalisylsyre har i de siste 15 årene inngått i rutinebehandling av hjerteinfarkt, både i akuttfasen og i oppfølgingsfasen. Nytten av acetylsalisylsyre er godt dokumentert ( 1 )...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
04.12.2003
Glyserylnitrat (nitroglyserin), som ble oppfunnet av Alfred Nobel, har to meget forskjellige anvendelsesområder: et som et eksplosivt preparat (dynamitt) og et annet som legemiddel. I Norge er det...
Knud Landmark
20.02.2002
Hypokalemi forårsaket av høye diuretikadoser kan utløse alvorlige, til dels fatale arytmier (1 – 8), og hos pasienter med et akutt hjerteinfarkt er hyppigheten av ventrikkeltakykardi og -flimmer økt...
Knud Landmark
10.09.2001
En prospektiv pasient-kontroll-undersøkelse har indikert at nitratbehandling (glyseryltrinitrat (nitroglyserin), isosorbidmononitrat, isosorbiddinitrat) kan redusere risikoen for blødning fra et...
Knud Landmark
30.05.2001
Interpretation . Smoking causes vasoconstriction of coronary arteries, and endothelial function as well as fibrinolysis is impaired while platelets are activated. A human ex-vivo experimental model...
Knud Landmark, Ivar Aursnes
20.06.2001
Angiotensinkonverterende enzym (ACE)- hemmere er potente vasodilatatorer i kraft av å hemme danningen av angiotensin II. De reduserer også degraderingen av det vasodilaterende bradykinin, som igjen...