Viktige vitner i Gaza

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ragnvald Bjørgaas Petersen har i Tidsskriftet hatt et innlegg om Gaza (1). Der skriver han blant annet at de to legene Mads Gilbert og Erik Fosse fortjener respekt for risikoen de løper for å hjelpe mennesker rammet av krig.

  Så kommer det en reservasjon han deler med enkelte andre: Han mener at de to legene også opptrer som politiske aktører i en konflikt mellom Israel og palestinerne, og hevder at deres uttalelser grenser til politisk agitasjon. Utsagn om at det har foregått en systematisk bombing av sivile mål, massakre av sivile palestinere og at Israel bryter folkeretten har øyensynlig ikke falt i god jord!

  Gilbert og Fosse har etter min mening sine ord i behold. Ikke bare deres opptreden i norske TV-kanaler, men også reportasjer i CNN kan bekrefte det. Vel 1 300 palestinere er drept, deriblant flere hundre barn. Flere tusen er blitt skadet, og mange har til dels fått så omfattende skader at de for alltid vil være invalide. Grusomme bilder har flimret over TV-skjermen, og noen så vi i Tidsskriftet (2). Områder av Gaza er bombet til det ugjenkjennelige, og skoler, sykehus og til og med FN-drevne institusjoner er blitt ødelagt. FNs generalsekretær er forferdet over ødeleggelsene, og vår egen forsvarssjef har uttalt at man har knust nøtter med slegge.

  Mange palestinere har i flere tiår vært flyktninger, til dels avhengige av hjelp utenfra. De er blitt fratatt sine hjem, sin jord og har levd omgitt av mur og piggtråd, isolert av kontrollposter og ulovlige bosetninger. Jeg synes det er prisverdig og forståelig at Mads Gilbert og Erik Fosse er opptatt av palestinernes skjebne! Det er beklagelig at enkelte stiller spørsmål ved deres fremstilling av forholdene i Gaza.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media