Analysekvalitet av hemoglobin og glukose i legepraksis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Resultater fra NOKLUS' utsendelser i 1994

  Sammendrag

  Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorieanalyser utenfor sykehus (NOKLUS) driver ekstern kvalitetskontroll avlaboratorieanalyser utført i legepraksis. I 1994 var ca. 1600 legekontorer tilknyttet senteret (95% av landetslegekontorer).

  For hemoglobinundersøkelsene ble det sendt ut fersktappet blod, og fasit ble bestemt ved utenlandskereferanselaboratorier. Ved de to utsendelsene fikk ca. 75% av deltakerne vurderingen god, og 20% vurderingenakseptabel, mens ca. 5% fikk vurderingen dårlig. Av fem undersøkte instrumenter, var HemoCue bedre enn LK 540 og Dr.Lange-instrumenter.

  Ved de to glukoseutsendelsene fikk ca. 65% av deltakerne vurderingen god, ca. 20% vurderingen akseptabel og ca. 15%vurderingen dårlig.

  Målet er, ved gradvis opptrapping av virksomheten, å kvalitetssikre alle analyser som utføres på legens kontor. Vivil også forsøke å koble den eksterne kvalitetssikringen sammen med et opplegg for kvalitetssikring avanalyserekvirering og tolking.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media