Analysekvalitet av hemoglobin og glukose i legepraksis

Sandberg S, Christensen NG, Jevnaker M, Thue G, Klovning A Om forfatterne
Artikkel

Resultater fra NOKLUS’ utsendelser i 1994

Sammendrag


Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorieanalyser utenfor sykehus (NOKLUS) driver ekstern kvalitetskontroll av laboratorieanalyser utført i legepraksis. I 1994 var ca. 1600 legekontorer tilknyttet senteret (95% av landets legekontorer).

For hemoglobinundersøkelsene ble det sendt ut fersktappet blod, og fasit ble bestemt ved utenlandske referanselaboratorier. Ved de to utsendelsene fikk ca. 75% av deltakerne vurderingen god, og 20% vurderingen akseptabel, mens ca. 5% fikk vurderingen dårlig. Av fem undersøkte instrumenter, var HemoCue bedre enn LK 540 og Dr. Lange-instrumenter.

Ved de to glukoseutsendelsene fikk ca. 65% av deltakerne vurderingen god, ca. 20% vurderingen akseptabel og ca. 15% vurderingen dårlig.

Målet er, ved gradvis opptrapping av virksomheten, å kvalitetssikre alle analyser som utføres på legens kontor. Vi vil også forsøke å koble den eksterne kvalitetssikringen sammen med et opplegg for kvalitetssikring av analyserekvirering og tolking.

Anbefalte artikler