Bedre kvalitet på trombotestanalyser utført i legepraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kvaliteten på analyseringen av trombotest (TT) i legepraksis er bedret de siste årene. Dette viser resultater fraekstern kvalitetskontroll i regi av Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus(NOKLUS). Andelen legepraksiser med dårlig analysekvalitet av TT ble redusert fra 7-8% til 4% i perioden 1993-97. Detsynes som om analysekvaliteten av TT nå er like god i primærhelsetjenesten som på sykehuslaboratorier.

  Fra 1993 til 1997 økte antall deltakere som var med på kvalitetskontroll av TT med 32%. Av de totalt 1 800legepraksisene som er tilknyttet NOKLUS (97% av alle allmennpraktikere og praktiserende spesialister i Norge), deltok576 ved TT-utsendelsen våren 1997. De analyserte gjennomsnittlig 15,6 TT-prøver ukentlig, mot 11,3 i 1993. Det ble ikkefunnet noen sammenheng mellom analysekvalitet og antall TT-analyser utført per uke. Instrumentell analysering og enbioingeniør som hovedansvarlig for analyseringen var imidlertid faktorer som økte sjansen for god analysekvalitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media