Bedre kvalitet på trombotestanalyser utført i legepraksis

Gidske G, Christensen NG, Jevnaker M, Skurtveit KJ, Thue G, Klovning A, Sandberg S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kvaliteten på analyseringen av trombotest (TT) i legepraksis er bedret de siste årene. Dette viser resultater fra ekstern kvalitetskontroll i regi av Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS). Andelen legepraksiser med dårlig analysekvalitet av TT ble redusert fra 7-8% til 4% i perioden 1993-97. Det synes som om analysekvaliteten av TT nå er like god i primærhelsetjenesten som på sykehuslaboratorier.

Fra 1993 til 1997 økte antall deltakere som var med på kvalitetskontroll av TT med 32%. Av de totalt 1 800 legepraksisene som er tilknyttet NOKLUS (97% av alle allmennpraktikere og praktiserende spesialister i Norge), deltok 576 ved TT-utsendelsen våren 1997. De analyserte gjennomsnittlig 15,6 TT-prøver ukentlig, mot 11,3 i 1993. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom analysekvalitet og antall TT-analyser utført per uke. Instrumentell analysering og en bioingeniør som hovedansvarlig for analyseringen var imidlertid faktorer som økte sjansen for god analysekvalitet.

Anbefalte artikler