Kjetil Steine

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kjetil Steine (f. 1952) er spesialist i kardiologi, førsteamanuensis, leder for bildediagnostikk i Cardiothoracic Research Group og seksjonsoverlege på ekkokardiografilaboratoriet. Han deltar i gjennomføringen av PRADA-studien.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Hjertemedisinsk avdeling

Medisinsk divisjon

Akershus universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Artikler av Kjetil Steine
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media