Kjersti Storheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kjersti Storheim er fysioterapeut, ph.d. og professor ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus og Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kjersti Storheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media