Kjersti Storheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Storheim

Rikke Munk, Kjersti Storheim, John-Anker Zwart, Jan Hartvigsen, Trygve Skonnord, Ørjan Nesse Vigdal, Margreth Grotle
20.05.2020
Ledende ryggforskere er kritiske til helsevesenets håndtering av pasienter med korsryggsmerter. Det koster mye, og mange pasienter sykeliggjøres. Vårt behandlingssystem kjører på en ineffektiv...
Even Lærum, Kjersti Storheim, Jens Ivar Brox
18.10.2007
Nye nasjonale kliniske og tverrfaglige retningslinjer for korsryggssmerter med og uten nerverotaffeksjon er nylig utgitt i et samarbeid mellom Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (...
Even Lærum, Kjersti Storheim
12.06.2008
Vi deler det syn at medikamentanbefalingene er for sterke i enkelte retningslinjer. Blant annet gjelder dette de europeiske, som vi i betydelig grad har basert de norske anbefalingene på og som...
Kjersti Storheim
23.10.2003
Jill, Jahrmann Tren Boken som hjelper deg å komme i form. 170 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 349 ISBN 82-05-30555-2 De siste årene er det utgitt flere bøker om trening og aktiv livsstil...
Kjersti Storheim, Linn Gjersing, Kristin Bølstad, May Arna Risberg
02.12.2010
Sjokkbølgebehandling (extracorporeal shock wave therapy – ESWT) ble opprinnelig utviklet for behandling av nyre- og gallestein, men har i over 20 år også vært brukt ved kroniske muskel- og...