Kjell Martin Moksnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Martin Moksnes

Kjell Martin Moksnes
17.09.2018
Vår gode kollega Ada Bugge døde 4. juli 2018, 92 år gammel, etter en tids sykdom. Hun ble født i Tromsø 23. mars 1926, tok artium i Bærum i 1945 og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1952...
Kjell Martin Moksnes
04.01.2007
JP, Wattis S., Curran Practical psychiatry of old age 276 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 30 ISBN 1-85775-796-3 Alderspsykiatri er et relativt nytt fagfelt som har hatt en betydelig...
Kjell Martin Moksnes, Erik Nordberg, Bernhard Lorentzen
03.01.2008
En forutsetning for god sykehusdrift og tilfredshet hos pasientene er at utskrivning kan skje så snart de er utskrivningsklare, slik at nye pasienter kan mottas raskt. En viktig målsetning er å få...
Kjell Martin Moksnes, Torbjørn Vatnaland*, Bente Eri, Nils Heradstveit Torvik
22.06.2006
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er en sikker, rasktvirkende og effektiv behandling av alvorlige affektive lidelser ( 1 ). Bruken varierer betydelig mellom land, regioner og hospitaler ( 2 ). Retterstøl...
Kjell Martin Moksnes
18.10.2011
Electroconvulsive therapy (ECT) normally has a rapid and beneficial effect and few acute side effects ( 1 ). Moderate to serious depression often recurs. In a study on elderly patients who had been...
Kjell Martin Moksnes
15.10.2013
Electroconvulsive therapy (ECT) has been used for more than 70 years to treat severe depression as well as rare conditions such as catatonia and manic delirium. The treatment is provided under short-...
Kjell Martin Moksnes, Stein Opjordsmoen Ilner
16.12.2010
It has been documented for 70 years that electroconvulsive therapy (ECT) is effective in the acute treatment of major depression ( 1 ). The treatment is based on experience, and the mechanism of...
Kjell Martin Moksnes
08.09.2005
Epikrisetid er nylig blitt definert som en av de nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten og uttrykkes som andel epikriser som er skrevet og utsendt innen sju dager etter...
Kjell Martin Moksnes, Stein Opjordsmoen Ilner
16.12.2010
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) har gjennom 70 år dokumentert god effekt ved akutt behandling av alvorlig depresjon ( 1 ). Behandlingen er erfaringsbasert, og virkningsmekanismen har vært usikker, men...
Kjell Martin Moksnes
18.10.2011
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) har vanligvis rask og god effekt og få akutte bivirkninger ( 1 ). Moderat til alvorlig depresjon er ofte tilbakevendende. I en studie med eldre pasienter vellykket...
Kjell Martin Moksnes
29.11.2011
Dening, Tom Milne, Alisoun Mental health and care homes 386 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-959363-7 Dette er en sammenhengende og kunnskapsbasert...
Kjell Martin Moksnes
15.10.2013
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) har i mer enn 70 år vært benyttet ved alvorlig depresjon og ved sjeldne tilstander som katatoni og delirisk mani. Behandlingen gis under kortvarig anestesi to til tre...
Kjell Martin Moksnes
22.01.2013
Kallehauge, Jette Gerner Andersen, Mette Stræde Jensen, Lilly Rehabilitering ved demenssygdom Sundhedsmæssige, sociale og omgivelsesmæssige indsatser. 284 s, ill, flere kasus. København: Munksgaard...