Kjell Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Johansen

Kirsten Irene Stordal, Atle Roness, Geir Haaland, Kjell Johansen, Dag Hagemann Søvik, Jan Wimpelmann
28.08.2003
Ikke alle leger synes å være godt nok rustet til å møte de menneskelige utfordringene i yrket. En oversiktsartikkel indikerer overhyppighet av stress og depressive symptomer blant leger ( 1 ), og...
Sigurd H. Seim, Per Lund-Johansen, Kjell Haug, Lorentz M. Irgens, Kjell Johansen, Dag H. Søvik, Grete Strand, Grete Strand
10.01.2001
Minneord Alexander Malthes pris utdelt Dr.med. Dag E. Undlien (f. 1964) ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet har fått Alexander Malthes pris på 100 000 kroner for fremragende...
Eva Biringer, Kirsten Stordal, Kjell Johansen, Kathe Aase, Dag H. Søvik, Juel Kristiansen, Edvin Schei, Kirsten Broch, Stein Nilsen
25.08.2005
Føremålet med samtalegruppene er å gjere studentane betre rusta til legeyrket. Gruppeleiar er allmennlækjar, psykolog eller psykiater. Foto Bjørn Erik Larsen Ved Universitetet i Bergen har kommande...
Kjell Johansen
12.08.2010
Dyrkorn, R Dyrkorn, R. Innføring i gestaltveiledning Teori, metode, praktiske eksempler. 266 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 329 ISBN 978-82-15-01607-8 Forfatterne Rigmor og...