Kjell Erik Strømskag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Erik Strømskag

Kjell Erik Strømskag
14.12.2020
«Å manøvrere i ukjent og farlig farvann krever klokskap og sindighet, ikke dårlig begrunnede bråsvinger. Det gjelder koronapandemien også. Det er så mye vi ikke vet» ( 1 ). Jeg er glad i Tidsskriftet...
Kjell Erik Strømskag, Rigmor Opstad
07.04.2020
Pasienter, pårørende og intensivpersonell er i en uvant situasjon under covid-19-pandemien. Kontakten med de pårørende må sikres. Pårørendes plass og rolle på intensivavdelingene har endret seg mye...
Kjell Erik Strømskag
13.11.2018
Alle trenger en mentor. Overlege Finn Reiestad (17.12.1944–17.8.2018) ble min. Jeg var heldig og er evig takknemlig for at det ble ham. Finn var oslogutten som ble glad i Romsdalen, Molde,...
Kjell Erik Strømskag
13.09.2016
Njål Flem Mæland har i Tidssskriftet nr. 12 – 13/2016 ( 1 ) en presentasjon og hyllest av Olaf Bull og hans dikt Metope . Han skal ha stor takk for at dikteren og dette diktet trekkes frem og...
Kjell Erik Strømskag
30.08.2002
Anestesiologi har i løpet av 50 år utviklet seg til å bli den femte største medisinske spesialiteten med 547 aktive spesialister. Fra å være et ”ikke-fag” like etter den annen verdenskrig har det...
Kjell Erik Strømskag
20.03.2002
Basert på kapitlet Anestesien kommer til Norge i boken Et fag på søyler. Anestesiens historie i Norge (1) På begynnelsen av 1800-tallet var det få sykehus i Norge, og de som fantes var beregnet på...
Kjell Erik Strømskag
10.12.2002
Basert på prøveforelesning, selvvalgt emne, for graden dr.philos. ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 11.6. 2002 Beretningen om Kristian Igelsrud (1867 – 1940) og verdens første...
Kjell Erik Strømskag
20.05.2011
Jackson, Guy Soni, Neil Whiten, Christopher J. Practical procedures in anaesthesia and critical care 239 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-957302-8 Dette...
Kjell Erik Strømskag
04.10.2011
Det som på 1980-tallet var en bevegelse preget av idealisme og frivillighet, er i dag et anerkjent klinisk og akademisk fag. Peter F. Hjort (1924 – 2011) står i en særstilling i norsk medisin. Etter...