Kjeld Malde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjeld Malde

Kjeld Malde
17.04.2008
En god kollega har gått bort. Nils Petter Hagen bosatte seg i Grimstad i 1968 og startet den første «moderne» legepraksis i byen. Timebestilling hadde ingen hørt om før, ei heller bruk av...
Kjeld Malde, Ole Andreas Bjordal, Hans Høvik, Sverre Borgen, Nils Kolstrup
11.05.2006
Sviktende rekruttering til allmennmedisin og EØS-reglene om tre års klinisk utdanning før en lege selvstendig kan praktisere for trygdens regning har reist spørsmål om organiseringen av utdanningen i...
Inger N. Norderhaug*, Torbjørn Wisløff*, Sophie Fosså, Sverre Sandberg, Kjeld Malde, Frode Forland, Olav Helge Førde
18.11.2004
Innføring av blodprøven prostataspesifikt antigen (PSA) i 1980-årene åpnet muligheten for tidlig diagnostikk av prostatakreft. Teoretisk kunne man forvente at tidlig påvisning og behandling av...
Kjeld Malde
04.12.2003
I Norge har vi strevd med å få til noen få kvalitetskriterier for sykehus. I Storbritannia har man nå laget en kontrakt for allmennlegene som innebærer hele 146 indikatorer på god kvalitet. Hvis...
Signe Flottorp, Evy Bjerkeland, Anders Bærheim, Frode Forland, Berit Forsgren, Johan Hagerup, Ole Rikard Haavet, Kjeld Malde, Kjell Maartmann-Moe, Magne Nicolaisen, Kristin Prestegaard, Janecke Thesen, Linda Vinje
03.03.2005
Det brukes mye ressurser på videre- og etterutdanning i norsk allmennmedisin. Videre- og etterutdanningen er strukturert ( 1 , 2 ). Det er krav om resertifisering etter oppnådd spesialitet; få andre...