Minneord

Kjeld Malde Om forfatteren
Artikkel

En god kollega har gått bort. Nils Petter Hagen bosatte seg i Grimstad i 1968 og startet den første «moderne» legepraksis i byen. Timebestilling hadde ingen hørt om før, ei heller bruk av laboratorium i større grad. Etter noen år alene etablerte han i 1972 kontorfellesskap med Inge Klepstad. Også det et nytt trekk i bybildet. Slik kunne man opprettholde kontinuiteten i praksisen også gjennom ferier og nødvendig etterutdanning. Nils Petter sverget til de allmennmedisinske grunnsetninger: en kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende allmennmedisin (KOPF-ideologien).

Nils Petter Hagen var legesønn. Han var født i 1936 i Bindal, der faren var distriktslege, og det var vel ikke uventet at han fulgte i sin fars fotspor – også i valg av profesjon. Han studerte i Bonn og tok norsk tilleggseksamen i 1964. Nils Petter var innom kirurgien i to år ved Vardø sykehus, og med sin praktiske sans ville han ha blitt en flott kirurg. Men den praktiske sansen kom til god nytte i arbeidet som allmennlege og ikke minst i fritiden – da han var hyttebygger, båtbygger og mot slutten av livet bokbinder!

Han sluttet etter hvert i allmennpraksis og ble rådgivende lege ved trygdekontoret, en velsignet jovial og omsorgsfull lege som alltid så løsninger til beste for klientene. Han var også en interessert lege ved Nymo i mange år, og satte seg grundig inn i de helse- og miljømessige sider ved verkstedindustrien. Han tjenestegjorde i den norske fredsbevarende styrken i Libanon i fire måneder i 1978/79 og var allmennpraktiserende lege i Saudi-Arabia i 1982 og 1983.

Nils Petter hadde mange hobbyer. Jakt og friluftsliv var en stor interesse, og han var en ivrig fører av seilfly fra flystripen i Fyresdal. Han var musikalsk og gledet mange med pianospill og sang. I studietiden startet han norsk sangkor blant studentene i Bonn.

Til tross for sviktende helse fra omkring 1990 arbeidet han frem til han kom i pensjonsalderen i 2002. Så skulle han som pensjonist hygge seg med familien, med barn og barnebarn. Slik skulle det ikke bli. Sykdommene fikk overtaket, og han døde fredelig 14. november 2007.

Gode tanker går til Grete og til resten av familien.

Kolleger og venner lyser fred over Nils Petter Hagens minne.

Anbefalte artikler