Kim Alexander Tønseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kim Alexander Tønseth

Kim Alexander Tønseth
29.04.2014
Kaga, Kimitaka Asato, Hirotaka Microtia and atresia Combined approach by plastic and otologic surgery. 142 s, tab, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 198 ISBN 978-3-318-02385-5 Målgruppen er personer...
Petter Gjersvik, Ingrid Roscher, Kim Alexander Tønseth
27.01.2015
Vi takker Gudjon Gunnarson for et morsomt innlegg, som bekrefter våre to poeng: at maritime begreper er lite egnet til å beskrive kirurgisk snittføring, og at skalpellen må brukes på riktig måte.
Kenneth Chiu, Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth
09.02.2016
Det er vanlig at pasienter har en intravenøs tilgang for administrering av ulike væsker. Ekstravasering forekommer hyppig, og i de alvorligste tilfellene blir ofte plastikkirurg tilkalt for å vurdere...
  •