Kenneth Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kenneth Johansen

Risten Utsi, Helen Brandstorp, Kenneth Johansen, Torben Wisborg
01.05.2008
En velfungerende lokal akuttmedisinsk beredskap er viktig for både befolkningen og det enkelte vaktteam. Traumer er en viktig dødsårsak hos unge mennesker generelt og i Finnmark spesielt ( 1 ). Det...
Kenneth Johansen
22.01.2004
Finnmark legeforening har drøftet situasjonen i Helse Finnmark HF og enstemmig vedtatt følgende uttalelse: Kenneth Johansen er leder i Finnmark legeforening. Foto Lisbet T. Kongsvik «Finnmark...
Kenneth Johansen
19.02.2013
Finnmark er landets eldste og yngste del. Det var her de første bosetningene fant sted etter siste istid, og det er her vi finner de første spor etter våre forfedre. De levde langs kystene, mens...