Helse Finnmarks økonomi bekymrer

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Finnmark legeforening har drøftet situasjonen i Helse Finnmark HF og enstemmig vedtatt følgende uttalelse:

  Kenneth Johansen er leder i Finnmark legeforening. Foto Lisbet T. Kongsvik
  Kenneth Johansen er leder i Finnmark legeforening. Foto Lisbet T. Kongsvik

  «Finnmark Legeforening er svært bekymret over Helse Finnmarks økonomiske situasjon, og den måten styret og administrasjonen i Helse Finnmark har valgt å håndtere situasjonen på. Finnmark Legeforening ser behovet for innsparing og effektivisering, og ønsker å delta i et samarbeid med dette som mål.

  Helse Finnmark har til nå valgt en linje hvor innsparinger settes foran en vurdering av befolkningens behov for medisinske tjenester. Helse Nord signaliserer at tjenestetilbudet til befolkningen skal opprettholdes, men Helse Finnmark skal samtidig spare beløp og stillingshjemler som ikke er forenelig med dette. Finnmark Legeforening anser det for umulig å gjennomføre besparelser i dette omfang uten drastisk å redusere tilbudet. Vi oppfordrer styret i Helse Finnmark og Helse Nord til å stå fast på at befolkningen skal beholde sitt tjenestetilbud innen spesialisthelsetjenesten i Finnmark.

  Raske beslutninger fattet på sviktende grunnlag kan på kort sikt få budsjettet i balanse, men på bekostning av folks helsetilbud. Vi ser med spesielt stor uro på situasjonen innen ortopedi. Det legges opp til dramatiske reduksjoner, som vil rasere en velfungerende funksjon. Det foreligger ikke økonomiske konsekvensanalyser som begrunner denne reduksjon. Vi ser også betydningen av sykestueplassene som svært stor, og reduksjoner i antall sengeplasser her vil øke presset på sykehusene og medføre utgifter fremfor besparelser. De foreslåtte tiltak vil medføre et dårligere helsetilbud uten tilsiktede reduksjoner i utgifter.

  Helse Finnmark har fagmiljø med meget høy kompetanse og godt kvalifiserte leger. Disse tilbud er etablert gjennom års utvikling. Kortsiktige budsjetthensyn kan raskt rive ned disse miljøene som det vil ta år å bygge opp på ny. Vi ber styrene i Helse Finnmark og Helse Nord være seg bevisst sitt ansvar overfor befolkningen i Finnmark og Nord-Norge!»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media