Karlsen SJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karlsen SJ

Karlsen SJ
10.10.1996
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge de kirurgiske behandlingsmetodene for urolithiasis slik de blir praktisert i Norge i dag. Et spørreskjema ble sendt de somatiske sykehusene i...
Karlsen SJ
10.10.1996
Sammendrag Artikkelen er en diskusjon om ekstrakoporal sjokkbølgebehandling for stein i de øvre urinveier, basert på egne erfaringer og gjennomgang av nyere litteratur. Sammenliknet med den...
Wold T, Karlsen SJ, Bull-Njaa T, Lund M
20.04.1996
Preliminære erfaringer Sammendrag Fra august 1994 til mai 1995 ble 28 pasienter med symptomatisk infravesikal obstruksjon forårsaket av benign prostatahyperplasi behandlet med visuell...