Kirurgisk behandling av urolithiasis i Norge

Karlsen SJ Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge de kirurgiske behandlingsmetodene for urolithiasis slik de blir praktisert i Norge i dag. Et spørreskjema ble sendt de somatiske sykehusene i landet. All kirurgisk behandling av urolithiasis skulle registreres i perioden 1.9-30.11.1992. Vi fikk svar fra 53 av 68 sykehus (78%), og undersøkelsen omfattet 505 evaluerbare rapporter. Moderne steinbehandling med ekstrakorporale sjokkbølger, perkutan nyrekirurgi og ureterorenoskopi er godt etablerte metoder i alle landets regioner. Behandlingsrutinene følger internasjonale anbefalinger og trender, og er i dag konsentrert rundt de store behandlingssentrene.

Anbefalte artikler