Ekstrakorporal sjokkbølgebehandling av urolithiasis

Karlsen SJ Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen er en diskusjon om ekstrakoporal sjokkbølgebehandling for stein i de øvre urinveier, basert på egne erfaringer og gjennomgang av nyere litteratur. Sammenliknet med den opprinnelige knusemaskinen, gir behandling med nyere generasjoner knusere mindre smerte. Knuseeffekten er imidlertid mindre, og frekvensen av rebehandlinger er større. Apparatet er blitt billigere og enklere. Indikasjoner og kontraindikasjoner er uendret de siste årene. I prinsippet kan steiner i alle deler av de øvre urinveier behandles. Den ideelle pasienten har stein i nyren med samlet steinmasse mindre enn 2,5 cm i diameter eller stein i øvre eller nedre tredel av ureter, med ellers normal anatomi i samlesystemet. Absolutte kontraindikasjoner er ubehandlet blødningstendens, hypertensjon eller urinveisinfeksjon, graviditet og obstruksjon distalt. Behandlingsresultatet avhenger av størrelse, antall, lokalisering og kjemisk sammensetning av steinene, eventuell urinveisinfeksjon, intrarenal anatomi og væskedynamikken i nyren og ureter. Spesielle situasjoner kan kreve andre behandlingsmetoder. Selv små rester kan ha klinisk relevans. Behandlingen er meget skånsom, men kan gi komplikasjoner. Potensielle bivirkninger må tas hensyn til.

Anbefalte artikler