Visuell laserkoagulasjon for benign prostatahyperplasi

Wold T, Karlsen SJ, Bull-Njaa T, Lund M Om forfatterne
Artikkel

Preliminære erfaringer

Sammendrag


Fra august 1994 til mai 1995 ble 28 pasienter med symptomatisk infravesikal obstruksjon forårsaket av benign prostatahyperplasi behandlet med visuell laserkoagulasjon av prostata. Alle ble behandlet poliklinisk i intraurethral gelbedøvelse og lett intravenøs sedasjon og analgesi. Preoperativt prostatavolum var 32 g (18-90 g), og med laserstyrke på 40 W ble det gitt 650 joule per gram prostatavev (516-1000 J/g). Observasjonstiden var 6-32 uker (9,2 uker). Behandlingen var skånsom, og pasientene var rolige, avslappet og smertefrie under behandlingen. Gjennomsnittlig operasjonstid var 34 minutter, det var ingen blødning. De fleste pasientene hadde moderat dysuri i tre til fire uker etter behandlingen, to hadde uttalte plager. To pasienter med vedvarende retensjonsplager ble operert med transurethral prostatareseksjon. Resten var subjektivt tilfredse med behandlingsresultatet. Maksimal urinstrøm økte hos alle, fra gjennomsnittlig 9,0 ml/s før behandlingen til 15,4 ml/s etter, en økning på i gjennomsnitt 78%. EŸn pasient fikk urinveisinfeksjon, ellers var det ingen komplikasjoner av klinisk signifikans. Tidligresultatene er lovende, men alle former for laserbehandling av benign prostatahyperplasi er på forsøksstadiet. Det er behov for kontrollerte, randomiserte undersøkelser av behandlingsresultater ved transurethral prostatareseksjon og ved de nye teknikkene.

Anbefalte artikler