Visuell laserkoagulasjon for benign prostatahyperplasi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Preliminære erfaringer

  Sammendrag

  Fra august 1994 til mai 1995 ble 28 pasienter med symptomatisk infravesikal obstruksjon forårsaket av benignprostatahyperplasi behandlet med visuell laserkoagulasjon av prostata. Alle ble behandlet poliklinisk i intraurethralgelbedøvelse og lett intravenøs sedasjon og analgesi. Preoperativt prostatavolum var 32 g (18-90 g), og med laserstyrkepå 40 W ble det gitt 650 joule per gram prostatavev (516-1000 J/g). Observasjonstiden var 6-32 uker (9,2 uker).Behandlingen var skånsom, og pasientene var rolige, avslappet og smertefrie under behandlingen. Gjennomsnittligoperasjonstid var 34 minutter, det var ingen blødning. De fleste pasientene hadde moderat dysuri i tre til fire ukeretter behandlingen, to hadde uttalte plager. To pasienter med vedvarende retensjonsplager ble operert med transurethralprostatareseksjon. Resten var subjektivt tilfredse med behandlingsresultatet. Maksimal urinstrøm økte hos alle, fragjennomsnittlig 9,0 ml/s før behandlingen til 15,4 ml/s etter, en økning på i gjennomsnitt 78%. EŸn pasient fikkurinveisinfeksjon, ellers var det ingen komplikasjoner av klinisk signifikans. Tidligresultatene er lovende, men alleformer for laserbehandling av benign prostatahyperplasi er på forsøksstadiet. Det er behov for kontrollerte,randomiserte undersøkelser av behandlingsresultater ved transurethral prostatareseksjon og ved de nye teknikkene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media