Karl Erik Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl Erik Lund

Tord Finne Vedøy, Karl Erik Lund
15.08.2017
1. juli 2017 ble tobakkspakkene standardisert, og regjeringen kan komme til å innføre forbud mot karakteristisk smak i snus og oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter. Disse tre tiltakene...
Ståle Østhus, Hilde Pape, Karl Erik Lund
03.05.2007
Det er veldokumentert at innføring av røykfrihet på arbeidsplasser gir økt slutterate, mindre rekruttering og lavere forbruksintensitet blant de ansatte ( 1 , 2 ). Om restriksjoner for røyking på...
Karl Erik Lund
28.08.2008
Illustrasjonsfoto © Richard Schultz/Corbis/SCANPIX 1950- og 60-årene var røykingens gullalder. Oppvoksende generasjoner hadde sin ungdomstid i en epoke hvor myndighetene betraktet tobakk som et...
Karl Erik Lund, Ellen Marie Tefre, Arvid Amundsen, Sturla Nordlund
28.08.2008
De som var studenter i Norge i 1960-årene og deler av 70-årene hadde sin formative ungdomstid i en periode da røyking var allment akseptert i de fleste sosiale sammenhenger ( 1 ). En undersøkelse ved...
Karl Erik Lund
15.01.2009
Elvbakken, KT Stenvoll, D Reisen til helseland Propaganda i folkehelsens tjeneste. 206 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 319 ISBN 978-82-450-0758-9 Boken behandler statlig forebygging på...
Karl Erik Lund, Marianne Lund, Anders Bryhni
24.09.2009
Sosiale, demografiske, økonomiske og kulturelle utbredelsesmønstre av sigarettrøyking indikerer at røykeepidemien har nådd en begynnende historisk utløpsfase i Norge. Den idealtypiske røyker har kort...
Karl Erik Lund, Marianne Lund, Anders Bryhni
24.09.2009
Social, demographic, economic and cultural patterns of cigarette smoking indicate that the smoking epidemic is on the verge of an historic decline in Norway. The typical smoker is middle-aged and...
Karl Erik Lund, Asgeir R. Helgason, Marianne Andersen
08.01.2004
Til tross for at myndighetene innførte restriksjoner for røyking på offentlige arenaer i 1989, er det ingen lover som beskytter hjemmemiljøet, hvor barn må antas å være mest utsatt for passiv røyking...
Karl Erik Lund, Janne Scheffels, Janne Oftedal, Ingunn Eck
08.01.2004
Den første kartlegging av røykerestriksjoner i videregående skole ble utført etter oppdrag fra Statens tobakksskaderåd i 1998 ( 1 ). Det ble observert svært ulik praksis med hensyn til restriksjoner...
Karl Erik Lund
08.01.2004
De om lag 1,5 millioner røykere i Norge har i hovedsak tre forsyningskilder til sitt forbruk av sigaretter og røyketobakk utover det registrerte innenlandske salget. Det er grensehandelen i Sverige...
Karl Erik Lund
30.01.2002
Sosial- og helsedepartementet gav i 1998 fagrådet i Statens tobakksskaderåd i oppdrag å utrede mulighetene for erstatningssøksmål mot norsk tobakksindustri (1). Bakgrunnen var opplysninger som i...
Karl Erik Lund, Ellen Lühr, Ola Jøsendal
10.02.2002
Om lag 40 år etter utgivelsene av de første autoritative rapportene om røyking og helse fra den amerikanske (1) og noe senere den norske helsedirektør (2), er røyking fortsatt den viktigste årsak til...
Karl Erik Lund
18.03.2011
The number of daily smokers in Norway is in the process of falling to below 20 %. Nevertheless, the number of smokers has only been reduced by about 400 000 males (from 1960) and 150 000 females (...
Karl Erik Lund, Marianne Andersen, Per Bakke, Frode Gallefoss, Asgeir R. Helgason
30.05.2000
Minst 230 000 norske barn under tenåringsalder er regelmessig eksponert for tobakksrøyk i sine hjem (1). Barn som utsettes for passiv røyking har økt risiko for luftveisinfeksjoner, bronkitt,...
Karl Erik Lund, Asgeir R. Helgason
30.05.2000
En undersøkelse av allmennleger, barneleger, leger med tjeneste på helsestasjoner, helsesøstre, ledende helsesøstre og jordmødre viser at disse ikke utnytter sine muligheter til å motivere...
Janne Scheffels, Karl Erik Lund
30.05.2000
Å arbeide for få ned andelen som røyker blant ungdom må ha høy prioritet om man ønsker å forhindre fremtidig tobakksbruk i befolkningen som helhet. Det er fordi det store flertallet av røykere...
Karl Erik Lund, Marianne Lund
03.03.2005
Masseutbredelsen av røyking i Norge startet med automatiseringen i industrien for ca. 100 år siden og skjøt fart med intensivert markedsføring og prisnedsettelse. Manglende undersøkelser gjør det...
Marianne Lund, Karl Erik Lund, Jostein Rise
03.03.2005
Sosiodemografiske variabler som alder, utdanning, yrke, etnisk bakgrunn og sivil status har i internasjonale studier vist seg å ha sammenheng med røykeslutt ( 1  –  3 ). Noen studier viser til høyere...
Ingeborg Rossow, Willy Pedersen, Karl Erik Lund
01.07.2010
Sigarettrøyking er en av de viktigste risikofaktorene for tapte friske leveår i Vest-Europa ( 1 ), og et viktig mål for helsefremmende arbeid er å begrense røyking i befolkningen. Lav alder for...
Karl Erik Lund
09.08.2011
Verdens helseorganisasjon Gender, women and the tobacco epidemic 249 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 50 ISBN 978-92-4-159951-1 Menn er taperne i den globale sigarettepidemien. De startet å...