Karl Erik Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for rusmiddelbruk

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med idéutforming, konstruksjon av måleverktøy, analyse av data og utarbeiding av manus.

Karl Erik Lund (f. 1958) er dr.polit. Han har arbeidet med tobakksforskning siden 1986, er leder for Gruppe for tobakksforskning og er seniorforsker.

Artikler av Karl Erik Lund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media