Karl Erik Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for rusmiddelbruk

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med idéutforming, konstruksjon av måleverktøy, analyse av data og utarbeiding av manus.

Karl Erik Lund (f. 1958) er dr.polit. Han har arbeidet med tobakksforskning siden 1986, er leder for Gruppe for tobakksforskning og er seniorforsker.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Karl Erik Lund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media