Kari Jussie Lønning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning
05.11.2009
Regelmessige helseundersøkelser med måling av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst, trivsel og utvikling, mener Legeforeningen. Legeforeningen mener at registrering av høyde...
Kari Jussie Lønning, Trygve Kongshavn, Einar Husebye
24.09.2009
Det sendes ca. 1,9 millioner henvisninger per år fra allmennleger til sykehus eller spesialist, og ca. 150 årsverk går med til produksjon av henvisninger ( 1 ). Fastlegen henviser pasienten videre...
Kari Jussie Lønning
11.06.2009
En ny veileder om voksenhabiliteringstjenesten skal gi tydelige føringer for videreutviklingen av voksenhabiliteringstjenesten. Siden tjenesten ble etablert i 1991 har den hatt utfordringer med å...
Kari Jussie Lønning
21.10.2010
Helsedirektoratet går inn for Legeforeningens forslag om en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. – Det er gledelig at både Helse- og omsorgskomiteen, Nasjonalt råd for spesialistutdanning av...