Anbefaler ny spesialitet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsedirektoratet går inn for Legeforeningens forslag om en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

  – Det er gledelig at både Helse- og omsorgskomiteen, Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og Helsedirektoratet går inn for vår anbefaling. Vi ser frem til departementets svar på tilrådingene, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

  Legeforeningens landsstyre vedtok 5.6. 2009 å anbefale overfor Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Utgangspunktet var en rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) på oppdrag fra Legeforeningen.

  Legeforeningen sendte i juni 2009 et felles brev til direktoratet og departementet hvor man foreslo å opprette den nye spesialiteten. I april 2010 foreslo en samlet Helse- og omsorgskomité på Stortinget at den nye spesialiteten opprettes og samtidig fattet Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling et enstemmig vedtak om å tilrå dette.

  Les mer på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/id/165278.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media