Ønsker forutsigbar tjeneste

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny veileder om voksenhabiliteringstjenesten skal gi tydelige føringer for videreutviklingen av voksenhabiliteringstjenesten.

  Siden tjenesten ble etablert i 1991 har den hatt utfordringer med å finne sin plass blant resten av den «etablerte» spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet ga på denne bakgrunn Helsedirektoratet i oppdrag å styrke voksenhabiliteringstjenesten, blant annet med veiledningsmateriell. Veilederen henvender seg til ledere på alle nivåer som har ansvar for voksenhabiliteringstjenesten og andre virksomheter som gir tjenester til samme pasientgruppe.

  Legeforeningen støtter målsettingen med veilederen og ser et behov for nettopp tydelige føringer for videreutvikling av voksenhabiliteringstjenesten. Bidrag som kan medføre at voksenhabiliteringstjenestens oppgaver og tjenester blir tydelige og forutsigbare er viktige og nødvendige, mener foreningen.

  Veilederen har et gjennomgående fokus på nødvendigheten av samhandling både innad i spesialisthelsetjenesten, og også i forhold til kommunehelsetjenesten og fastleger for at pasientgruppen med behov for rehabiliteringstjenester skal få et best mulig tilbud. Legeforeningen synes derfor det er vanskelig å forstå at fastlegene ikke har vært representert i arbeidsgruppen som har utarbeidet veilederen. Det ville gitt et svært viktig bidrag til dokumentet om det hadde innhentet allmennmedisinsk kompetanse. Legeforeningen mener at denne manglende kompetansen preger veilederen ved at forslagene til samhandling mellom voksenhabiliteringstjenesten og fastlegene er utydelige og uklare.

  Veilederen presiserer behovet for pasientansvarlig lege, men er utydelig på hvilken avdeling innenfor spesialisthelsetjenesten som skal ha ansvar for å utnevne pasientansvarlig lege. For pasienter med behov for tjenester fra voksenhabiliteringen er tildeling av pasientansvarlig lege viktigere enn for de fleste andre innlagte pasienter, mener Legeforeningen som også savner tydeligere spesifisering av kompetansekrav til voksenhabiliteringstjenesten og en klargjøring av hvilke fagområder som skal være obligatorisk dekket og hvilke som kan være en del av tjenesten.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/153568.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media