Kari J. Kværner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari J. Kværner

Andreas Moan, Kari J. Kværner
03.04.2008
Ved Ullevål universitetssykehus publiseres en vitenskapelig artikkel hver dag året rundt. Imidlertid er det liten tradisjon for å omsette forskningsbasert kunnskap i samfunnsnyttige produkter og...
Morten Lindbæk, Kari J. Kværner
09.09.2004
Akutt otitis media er en infeksjon i mellomørets slimhinner karakterisert ved plutselig innsettende øresmerter, med eller uten ledsagende feber ( 1 ). Otoskopi viser kraftig injisert, fortykket og...
Kari J. Kværner*
04.11.2004
Da stykkprisfinansiering ble innført i den norske helsetjenesten i 1990-årene, var hensikten ikke først og fremst kostnadskontroll, men å få sykehusene til å behandle flere pasienter ( 1 ). Fra 1999...
Tori Aanjesen, Anita C. Senstad, Nils Lystad, Kari J. Kværner
10.04.2002
Bruken av akupunktur er økende i vestlige land. Nest etter homøopati er akupunktur den alternative behandlingen pasienter søker hyppigst (1, 2). Om lag 4 % av befolkningen benytter akupunktur hvert...
Kari J. Kværner, Trond Tjerbo, Grete Botten, Olaf Gjerløw Aasland
20.10.2005
Innføringen av fastlegereformen 1. juni 2001 ( 1 ) og statlig overtakelse av sykehus januar 2002 ( 2 ) førte med seg endringer i organisering og finansiering av allmennlege- og...
Kari J. Kværner
21.04.2005
Behovet for å se helsetjenesten uavhengig av forvaltningsnivåer er under lupen ( 1 , 2 ). Det gjelder både koordinering av første- og annenlinjetjenesten og samspillet mellom fastleger og...
Trond Tjerbo, Kari J. Kværner, Grete Botten, Olaf Gjerløw Aasland
22.09.2005
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt opp til løpende evaluering av fastlegeordningen i regi av Norges forskningsråd. Data innhentes bl.a. gjennom spørrerundersøkelser. En høy svarandel gir større...