Kari J. Kværner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medinnova

Forskningsveien 2b

Rikshospitalet

0027 Oslo

og

Institutt for spesialpedagogikk

Universitetet i Oslo

Artikler av Kari J. Kværner
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media