Kari J. Kværner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari J. Kværner

Andreas Moan, Kari J. Kværner
03.04.2008
Ved Ullevål universitetssykehus publiseres en vitenskapelig artikkel hver dag året rundt. Imidlertid er det liten tradisjon for å omsette forskningsbasert kunnskap i samfunnsnyttige produkter og...
Morten Lindbæk, Kari J. Kværner
09.09.2004
Akutt otitis media er en infeksjon i mellomørets slimhinner karakterisert ved plutselig innsettende øresmerter, med eller uten ledsagende feber ( 1 ). Otoskopi viser kraftig injisert, fortykket og...
Kari J. Kværner*
04.11.2004
Da stykkprisfinansiering ble innført i den norske helsetjenesten i 1990-årene, var hensikten ikke først og fremst kostnadskontroll, men å få sykehusene til å behandle flere pasienter ( 1 ). Fra 1999...
Tori Aanjesen, Anita C. Senstad, Nils Lystad, Kari J. Kværner
10.04.2002
Bruken av akupunktur er økende i vestlige land. Nest etter homøopati er akupunktur den alternative behandlingen pasienter søker hyppigst (1, 2). Om lag 4 % av befolkningen benytter akupunktur hvert...
Kari J. Kværner
21.04.2005
Behovet for å se helsetjenesten uavhengig av forvaltningsnivåer er under lupen ( 1 , 2 ). Det gjelder både koordinering av første- og annenlinjetjenesten og samspillet mellom fastleger og...
Trond Tjerbo, Kari J. Kværner, Grete Botten, Olaf Gjerløw Aasland
22.09.2005
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt opp til løpende evaluering av fastlegeordningen i regi av Norges forskningsråd. Data innhentes bl.a. gjennom spørrerundersøkelser. En høy svarandel gir større...
Kari J. Kværner, Trond Tjerbo, Grete Botten, Olaf Gjerløw Aasland
20.10.2005
Innføringen av fastlegereformen 1. juni 2001 ( 1 ) og statlig overtakelse av sykehus januar 2002 ( 2 ) førte med seg endringer i organisering og finansiering av allmennlege- og...