Nyttig bidrag for å redusere mødredødelighet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  helseorganisasjon, Verdens

  WHO guidelines for the management of postpartum haemorrhage and retained placenta

  59 s, tab, ill. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 15

  ISBN 978-92-4-159851-4

  Ett av FNs millenniumsmål i år 2000 var å redusere mødremortaliteten i verden med tre firedeler innen år 2015. For å bidra til arbeidet mot dette målet har WHO utgitt dette heftet i A4-format. Blødning post partum er globalt den viktigste årsaken til at kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsel.

  Heftet er ikke en lærebok, men en oppsummering av resultatene av litteratursøk om intervensjoner og behandlingsmåter som ble ansett som viktige av et internasjonalt panel av fag- og legfolk. Etter diskusjoner i et ekspertmøte i Genève i 2008 ble konklusjonene gradert etter evidens, hvor randomiserte undersøkelser selvsagt rangerer høyest. Det gir enkelte pussige resultater: Det er aldri utført, og vil heller aldri bli utført, randomiserte studier av aortakompresjon og bimanuell uteruskompresjon. For disse livreddende prosedyrene blir derfor kunnskapskvaliteten meget lav og anbefalingen svak.

  Vedlagt heftet er det en oversiktlig plakat i A3-format med trinnvise behandlingstiltak ved post partum-blødning og retinert placenta. Anbefalingene er stort sett identiske med våre nasjonale retningslinjer i Norsk gynekologisk forenings Veileder i fødselshjelp 2008, som finnes tilgjengelig for alle på foreningens hjemmesider (1). Et liten forskjell: Misoprostol anbefales gitt sublingualt, ikke rektalt slik det er vanlig i vårt land.

  Heftet, som kan lastes ned gratis i PDF-format (2), gir en god oversikt over hvilken dokumentasjon som foreligger eller ikke foreligger for de forskjellige intervensjonene og behandlingsmetodene ved post partum-blødning og ved fastsittende placenta. Det vil derfor være til nytte for kolleger som skal utarbeide retningslinjer for behandling av disse tilstandene, nasjonalt og lokalt på den enkelte avdelingen. En fyldig litteraturliste med 201 referanser er oppdatert til 2007. Andre kolleger, utdanningskandidater og spesialister i fødselshjelp vil ha begrenset utbytte av heftet, de bør heller lese A textbook of postpartum hemorrhage (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media