Akutte, obstetriske tilstander utenfor sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Woollard, Malcolm

  Hinshaw, Kim

  Simpson, Helen

  Pre-hospital obstetric emergency training

  Advanced life support group. 224 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 30

  ISBN 978-1-4051-8475-5

  Advanced Life Support Group, en britisk organisasjon med base i Manchester, står bak denne boken. Gruppen utgir publikasjoner om og avholder kurs i livreddende behandling. Malcolm Woollard er professor i «Pre-hospital and Emergency Care» ved universitetet i Coventry. De øvrige bidragsyterne er to obstetrikere, en ambulansearbeider (paramedic), en jordmor og en neonatolog.

  Boken er primært beregnet på helsepersonell som kan komme i situasjoner hvor de må håndtere akutte, obstetriske tilstander utenfor sykehus. Kapitler om organisering av svangerskaps- og fødselsomsorgen og om lovbestemmelser har nok størst interesse for britiske lesere. Kapitlet om anatomiske og fysiologiske forandringer i svangerskapet er nyttig; det inneholder også en liste over normalverdier i graviditeten for en del blodprøver. Forfatterne beskriver den normale fødselen og gir en god innføring i undersøkelse av den gravide og fødende kvinne for helsepersonell som ikke har spesialkompetanse i obstetrikk. Hva skal man spørre om, hva skal man se etter, og hvilke undersøkelser skal man gjøre?

  Deretter går forfatterne systematisk gjennom de viktigste akutte tilstandene i tidlig svangerskap, sent svangerskap, under fødsel og etter fødsel. Det er også et eget kapittel om omsorg for og behandling av det nyfødte barnet med særlig vekt på asfyksi og resuscitasjon. Det er gode kapitler om skader og akutte medisinske tilstander hos gravide: psykiatriske sykdommer, trombose/emboli, epilepsi, diabetes, hjertesykdommer og lungesykdommer. Man omtaler også vold mot og voldtekt av gravide kvinner. Til slutt er det et kapittel om hjertestans og sjokk hos gravide.

  Retningslinjene som forfatterne anbefaler, stemmer godt med norsk praksis. Boken er systematisk oppbygd med definisjoner, risikofaktorer, diagnose og prehospital behandling. Tabeller og figurer er oversiktlige, likeså flytskjemaer for undersøkelse og behandling. Forfatterne legger vekt på praktiske råd: En kvinne med rikelig obstetrisk blødning skal til sykehus snarest mulig, uten detaljerte undersøkelser. Venefloner kan man legge inn i ambulansen, slik at man ikke kaster bort tiden med det før transporten. Videre skal man ikke gi intravenøs væske ved systolisk BT ≥ 100 mm Hg, med tre unntak: blødning over 500 ml, endret sensorium og hjertearytmier. Dersom fødselen er nær forestående, bør den foregå på stedet, ikke i en ambulanse.

  Boken bør leses av helsepersonell som kan få ansvaret for gravide eller fødende kvinner i akutte situasjoner utenfor sykehus: ambulansepersonell, anestesileger som deltar i utrykninger, kommuneleger og legevaktleger. Jordmødre utenfor fødeavdelinger kan ha nytte av ny kunnskap og oppfriskning av gammel. Boken er velegnet som oppslagsbok. Med lange transportavstander, som det er mange steder i vårt land, vil den ikke være mindre nyttig her enn i Storbritannia.

  Advanced Life Support Group avholder todagers praktiske kurs som bygger på boken (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media