Kaj Bo Veiersted

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kaj Bo Veiersted

Lars Ole Goffeng, Dag Rune Stormoen, Kaj Bo Veiersted
12.06.2018
A low-voltage electric shock can cause clinical effects of different types and severities, including cardiac arrhythmias and internal burns. The likelihood of injury typically depends on the current...
Lars Ole Goffeng, Dag Rune Stormoen, Kaj Bo Veiersted
12.06.2018
Strømgjennomgang fra lavspenning kan gi forskjellige typer og grader av helseutfall, som hjerterytmeforstyrrelser og indre forbrenninger. Sannsynligheten for skade er normalt avhengig av strømstyrke...
Kaj Bo Veiersted, Lars Ole Goffeng, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
11.09.2003
I 1990 ble det i Tidsskriftet rapportert erfaringer fra behandling av 18 pasienter innlagt med strømskade over en tiårsperiode ved et stort sentralsykehus i Norge ( 1 ), og i det neste decennium ble...
Lars Ole Goffeng, Kaj Bo Veiersted, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
11.09.2003
I årene 1998 – 2000 mottok Direktoratet for brann- og elsikkerhet henholdsvis 60, 50 og 71 meldinger om ulykker med elektrisk årsak, hvorav fem dødsulykker ( 1 ). Arbeidstilsynet mottok i samme...
Robin Holtedahl, Kaj Bo Veiersted
11.09.2003
Etter at loven om obligatorisk yrkesskadeforsikring ble innført, er det rapportert økning av antall meldte skader til forsikringsselskaper, fra cirka 900 i 1991 til over 4 000 i slutten av 1990-årene...
Lars Ole Goffeng, Kaj Bo Veiersted, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
20.11.2003
Tor-Finn Granlunds konstruktive innspill gir oss anledning til å utdype noen hovedpoenger i vår artikkel. Det hefter usikkerhet ved våre beregninger. Derfor har vi formulert oss forsiktig når vi har...
Kaj Bo Veiersted
10.12.2000
Eyvind Kraft (fig 1) ble født 13. september 1853 på Langeløkken, Frogner i Vestre Aker. Han var barn nummer fire i rekken av fem søsken, hvorav tre døde før de ble 35 år. Foreldrene var rimelig...
Robin Holtedahl, Kaj Bo Veiersted
12.08.2010
Ifølge Finansnæringens hovedorganisasjon mottok forsikringsselskapene i årene 1991 – 2007 melding om drøyt 27 000 yrkesulykker ( 2 ). Antall meldte skader per år økte til ca. 2 400 i 1999 (korrigert...