Kai Brynjar Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Regionalt senter for sykelig overvekt

Nordlandssykehuset, Bodø

Han har bidratt med idé, utforming, design, datainnsamling, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Kai Brynjar Hagen er overlege.

Artikler av Kai Brynjar Hagen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media