Kai Brynjar Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kai Brynjar Hagen

Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Obesity is one of the great health challenges of our time. This development is linked to complex dynamics between dietary habits, physical activity, physiology, genetics and epigenetics in a...
Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Fedme er en av samtidens store helseutfordringer. Utviklingen er knyttet til en kompleks dynamikk mellom matvaner, fysisk aktivitet, fysiologi, genetikk og epigenetikk i en globalisert verden der...
Kai Brynjar Hagen
21.02.2017
The question of whether a new PCI centre should be established in Nordland county illustrates how decision-making in health policy has moved from elected assemblies into the boardrooms. The...
Kai Brynjar Hagen
16.02.2017
Saken om hvorvidt det skal opprettes et nytt PCI-senter i Nordland illustrerer hvordan helsepolitiske beslutninger er flyttet fra de folkevalgte til styrebordene. Politikerne er blitt lobbyister...
Kai Brynjar Hagen
03.02.2017
Saken om hvorvidt det skal opprettes et nytt PCI-senter i Nordland illustrerer hvordan helsepolitiske beslutninger er flyttet fra de folkevalgte til styrebordene. Politikerne er blitt lobbyister...
Kjell Gunnar Skodvin, Ivar Johannes Aaraas, Anne Karin Forshei, Kai Brynjar Hagen, Magnus Jonsbu
17.04.2012
Innen 2016 skal alle kommuner som en del av samhandlingsreformen gi øyeblikkelig hjelp døgntilbud til utvalgte pasientgrupper. For mange mindre kommuner er dette en anledning til å revitalisere...