Demokratisk underskudd i helsetjenesten

Kai Brynjar Hagen Om forfatteren
Artikkel

Saken om hvorvidt det skal opprettes et nytt PCI-senter i Nordland illustrerer hvordan helsepolitiske beslutninger er flyttet fra de folkevalgte til styrebordene. Politikerne er blitt lobbyister.

Ordførere fra 17 kommuner i Nordland står «samlet i kampen for én felles hjertesak». De mener at Helse Nord må si ja til å etablere et PCI-senter i Bodø (1).

Det regionale helseforetaket Helse Nord skal behandle saken i styremøte i slutten av februar. Utredningen Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord ble sendt på høring i forkant (2). Et stort antall høringssvar fra kommuner, regionråd, Nordland legeforening, helsepersonell, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og andre vitner om høyt engasjement.

Hittil har befolkningen i Nord-Norge hatt mulighet for PCI-behandling ved hjerteinfarkt kun ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Nå reises det krav om å kunne gi slik behandling også ved Nordlandssykehuset i Bodø. For pasientene i Nordland kan raskere tilgang til behandling ha stor helsemessig betydning. Fagmiljøet i Tromsø er imidlertid bekymret for lavere antall pasienter der.

Saken har betydelige helsepolitiske og helseøkonomiske dimensjoner. Utover de mange høringssvarene og innlegg på avisenes debattsider organiserer Landsforeningen for hjerte- og lungesyke fakkeltog gjennom Bodøs gater til biblioteket. Der inviterer Nordlandssykehuset til foredraget Hvordan tenker spesialistene i Nordlandssykehuset at dette tilbudet bør organiseres (3).

For få år siden ville en slik sak selvsagt blitt fremlagt for politisk beslutning. Slik er det ikke lenger. Politikken er på tilskuerplass.

Styret i det regionale helseforetaket er ikke folkevalgt. Nå står 17 av våre fremste folkevalgte i Nordland – ordførerne – som lobbyister i en av de viktigste helsepolitiske sakene i Nord-Norge på lang tid. Bedre kan ikke det demokratiske underskuddet i spesialisthelsetjenesten illustreres.

Anbefalte artikler