K. Gunnar Götestam

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av K. Gunnar Götestam

K. Gunnar Götestam, John Olav Roaldset
16.12.2004
I Helse Midt-Norge driver enkeltindivider forskning mot en doktorgrad. Det er et langt løp, med en smal spiss. Det er behov for å gjøre basen for forskning og utvikling bredere. Etter en forespørsel...
Finn Skårderud, Jan H. Rosenvinge, K. Gunnar Götestam
12.08.2004
I løpet av de siste 20 år har spiseforstyrrelser endret karakter fra å være et «sjeldent tilfelle» til å bli et «hett tilfelle». Det er tvilsomt om forekomsten har økt dramatisk i befolkningen ( 1 ,...
Einar Vedul-Kjelsås, K. Gunnar Götestam
23.09.2004
Spiseproblemer har vært kjent siden oldtiden – både i Hellas, Roma og Arabia. Avvikende atferd knyttet til mat og matinntak og brekning er ikke ensbetydende med forekomst av det vi i dag definerer...
Jan H. Rosenvinge, K. Gunnar Götestam
30.01.2002
Spiseforstyrrelser har varierende alvorlighetsgrad, og finnes særlig blant kvinner i alderen 15 – 40 år. Ved anorexia nervosa kan det selvpåførte vekttapet gi somatiske komplikasjoner, og...
K. Gunnar Götestam, Geir Smedslund
30.01.2001
I Norge er én av tre innbyggere dagligrøykere. Illustrasjonsfoto California Tobacco Control Program ble vedtatt gjennom folkeavstemning og innebærer at 5 cent av avgiften på hver sigarettpakke blir...
Geir Smedslund, K. Gunnar Götestam
28.02.2001
Er det behov for å revidere dagens sjenerøse anbefalinger om kosthold? Illustrasjonsfoto I artikkelen (1) kritiserers den lenge rådende såkalte «set-point»-teorien om at kroppsvekt reguleres omkring...
K. Gunnar Götestam, Finn Skårderud, Jan H. Rosenvinge, Einar Vedul-Kjelsås
26.08.2004
Det er velkjent at overvektige overspiser og har et generelt høyere matinntak enn energiforbruk. Stunkard ( 1 ) beskrev imidlertid overvektige personer som også overspiste kraftig i mer avgrensede...