Judith Rosta

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Judith Rosta

Judith Rosta
14.12.2020
Endringer i fastlegers arbeidssituasjon gjennom de siste årene kan ha betydning for deres opplevelse av økt arbeidsstress. Illustrasjon: Andrew Baker / NTB Legeforskningsinstituttet (LEFO)...
Judith Rosta
29.06.2020
Covid-19 har aktualisert debatten om hvor stor smitterisiko det er rimelig at leger, sykepleiere og andre medarbeidere i helsevesenet med mye pasientkontakt utsettes for. Men hvor utbredt er covid-19...
Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
30.03.2020
There has been a prolonged focus on under-recruitment to general practice ( 1 – 7 ). In an evaluation undertaken in 2016 ( 8 , 9 ), one in every four foundation doctors reported wanting to enter...
Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
30.03.2020
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin ( 1 – 7 ). I en evaluering fra 2016 ( 8 , 9 ) oppga hver fjerde turnuslege at de ønsket å begynne i allmennmedisin...
Judith Rosta
01.11.2019
Helsesystemer er under omorganisering i de fleste land, noe som kan påvirke både legers arbeidssituasjon og jobbtilfredshet. Illustrasjon: bluebearry/iStock Tidligere undersøkelser dokumenterer en...
Judith Rosta
10.12.2018
Mange er på jobb i juledagene, enten av plikt eller eget valg. Men hvordan har legene det på jobb, og hvilke pasienter møter de på sykehus og legevakt de dagene? Illustrasjonsfoto: CSA Images/iStock...
Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen, Judith Rosta
16.10.2018
In the wake of the #MeToo online campaign, media reports about sexual harassment and unwanted sexual attention have shaken organisations and workplaces across the world ( 1 ). In December 2017, more...
Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen, Judith Rosta
15.10.2018
I forlengelse av nettkampanjen #MeToo har fortellinger i mediene om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet rystet organisasjoner og arbeidsplasser over store deler av verden ( 1 )...
Judith Rosta
26.06.2018
Forekomsten av opplevd mobbing fra kolleger eller overordnede har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå i perioden 1993–2014/15. Illustrasjonsfoto: borisz/iStock Forekomsten av mobbing på...
Judith Rosta
04.09.2017
Stress på arbeidsplassen kan føre til dårligere behandling av pasienter. Dette rapporterte leger i en studie fra Tyskland. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix Legers arbeidsstress øker...
Judith Rosta
02.02.2017
Tiden brukt på direkte pasientarbeid har innvirkning på behandlingskvaliteten. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik Flere studier tyder på at tid brukt til direkte pasientarbeid har positiv...
Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland
13.09.2016
A number of articles have described the working hours of doctors and how doctors split their time between their various tasks. A doctor’s working hours will affect the quality of treatment provided...
Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland
13.09.2016
Legers arbeidstid og hvordan de fordeler tiden på ulike oppgaver har vært beskrevet i flere artikler. Arbeidstiden har innvirkning på behandlingskvalitet og pasientsikkerhet og på legenes egen helse...
Olaf G. Aasland, Judith Rosta
03.06.2011
Norwegian doctors work longer weekly hours than most other professions ( 1 , 2 ), but are also on the whole quite satisfied with their jobs ( 3 ). A comparison of Norwegian and German hospital...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitution treatment with methadone or buprenorphine is currently the most common treatment for heroin dependence ( 1 ). The treatment was established in Norway as drug-assisted rehabilitation (DAR...
Olaf G. Aasland, Judith Rosta
03.06.2011
Norske leger har lengre arbeidsuker enn de fleste andre yrkesgrupper ( 1 , 2 ), men er også gjennomgående svært tilfredse i jobben ( 3 ). En sammenlikning av tyske og norske sykehusleger viste at de...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin er i dag den vanligste behandlingen for heroinavhengighet ( 1 ). I Norge ble behandlingen etablert som legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i...
Judith Rosta
08.09.2015
Legers alkoholbruk er økt de siste årene, men de drikker seg sjeldnere beruset. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Alkoholbruk er en livsstilsfaktor med stor betydning for folkehelsen. Legene spiller en...
Judith Rosta
13.01.2015
Den ukentlige arbeidstiden har vært stabil og moderat for norske sykehusleger de siste 20 årene. Sykehuslege ved St. Olavs hospital. Foto: Ole Kristian Losvik I en fersk studie basert på...
Judith Rosta
15.03.2016
Negative helseeffekter av lange arbeidsuker er dokumentert for flere yrkesgrupper, det gjelder også leger. Men det er stor internasjonal variasjon i legenes arbeidsmønster. Illustrasjonsfoto: Ole...