Jon Ole Whist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Ole Whist

Jon Ole Whist
24.08.2006
Medisinstudenter som tester positivt for MRSA-smitte, kan ikke delta i den kliniske undervisningen ved et sykehus. Dette vil medføre et studieavbrekk i påvente av at testen gir negativt resultat...
Jon Ole Whist
09.09.2010
Leger kan ende i situasjoner der juridisk bistand er nødvendig. Som medlem av Legeforeningen kan man henvende seg til sin tillitsvalgte og til sekretariatet for å få hjelp. I tillegg eksisterer det...
Jon Ole Whist
20.05.2010
Turnustjenesten er en nyttig og ønsket ordning, men kapasiteten i ordningen er ikke dimensjonert for antallet søkere. Dermed oppstår det ventelister, og nyutdannede leger spør seg: Hva kan jeg gjøre...
Jon Ole Whist
15.11.2011
Et nytt kursopplegg gir Legeforeningens tillitsvalgte et godt grunnlag for å drive tillitsvalgtarbeid. 1. september var ikke kun dagen Legeforeningens nye sentralstyre tiltrådte. Samme dag startet en...