Nye tillitsvalgte – topp motivasjon

Jon Ole Whist Om forfatteren
Artikkel

Et nytt kursopplegg gir Legeforeningens tillitsvalgte et godt grunnlag for å drive tillitsvalgtarbeid.

1. september var ikke kun dagen Legeforeningens nye sentralstyre tiltrådte. Samme dag startet en ny toårsperiode for alle tillitsvalgte – både gamle og nye. Allerede 6. og 7. september var 110 forventningsfulle tillitsvalgte samlet til tillitsvalgtsopplæringens modul 1 på Gardermoen.

Tillitsvalgte har en viktig rolle i norsk arbeidsliv. De representerer arbeidstakerne overfor ledelsen. For Legeforeningen er det viktig at det finnes tillitsvalgte på alle nivåer der arbeidsgiversiden fatter beslutninger. I sykehusene skal det til og med være dobbelt opp, ett sett for overlegegruppen og ett sett for Yngre legers forening. For å stå best mulig rustet til en spennende hverdag der hensyn til kolleger, jobb, familie og arbeidsgiver skal balanseres, satser Legeforeningen tungt på tillitsvalgtkurs.

Legeforeningen har lagt om tillitsvalgtopplæringen til tre moduler under tittelen «Fra tillitsvalgt til leder». Modul 1 er grunnkurset. I november arrangeres påbygningen i modul 2, og høsten 2012 arrangeres modul 3 for en mindre gruppe med særlig tunge tillitsverv. Det jobbes med at de tre modulene skal kunne godkjennes som obligatorisk administrasjons- og ledelseskurs for spesialistutdanningene.

Kurspakken skal også motivere og inspirere tillitsvalgte til å søke fremtidige utfordringer som ledere. At tillitsvalgtkurs er populært og etterspurt, er også åpenbart. Kurset var overtegnet tidlig i august, og det har vært jobbet med å arrangere et ekstrakurs før modul 2 går av stabelen midt i november.

På kurset deltok tillitsvalgte av alle kategorier: sykehusleger, fastleger, kommuneleger og leger fra ulike statlige virksomheter. Ved siden av plenumsesjoner med innføring i arbeidsrett og i tillitsvalgtrollen, var det også satt av tid til egne parallellsesjoner for de ulike tariffområdene – og tid til rollespill.

Og hva syntes deltakerne? – Jeg er imponert over Legeforeningen, som fremstår som seriøse og faglig dyktige. Trygt å ha en slik forening i ryggen! sa én - Uten tvil et av de beste kursene jeg har vært på! – Veldig bra tilbud til nye tillitsvalgte, var  andre kommentarer.

Anbefalte artikler