Jon-Magnus Tangen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon-Magnus Tangen

Jon-Magnus Tangen
01.02.2021
Sunniva Rose Vi er stjernestøv [We are stardust] Nuclear physics for all. 177 pp., ill. Oslo: Egmont Publishing, 2020. ISBN 978-82-42-6911-8 Sunniva Rose is a social media influencer with a...
Jon-Magnus Tangen
01.02.2021
Sunniva Rose Vi er stjernestøv Kjernefysikk for folk flest. 177 s, ill. Oslo: Egmont Publishing, 2020. ISBN 978-82-42-6911-8 Sunniva Rose, kjernefysiker med ph.d.-grad og rosablogger, har de...
Fredrik Hellem Schjesvold, Malvin Sjo, Jon-Magnus Tangen, Jens Hammerstrøm, Lorentz Brinch
12.06.2008
AL-amyloidose (lettkjedeamyloidose) er den vanligste formen for systemisk amyloidose i vestlige land, med en insidens på ca. 1/100 000 ( 1 ). Det er de ti siste år kun publisert én artikkel på norsk...
Jon-Magnus Tangen, Yngvar Fløisand, Jenny Foss-Abrahamsen, Einar Haukås, Inger Anne Næss, Tove Skjelbakken
15.05.2008
Akutt myelogen leukemi er den hyppigste formen for akutt leukemi hos voksne, med en årlig insidens på ca. 3 av 100 000 ( 1 ). Diagnosen blir vanligvis stilt på grunn av symptomer på beinmargssvikt,...
Finn Wisløff, Jon-Magnus Tangen, Lorentz Brinch, Inger-Marie S. Dahl, Franz X.E. Gruber, Jens Hammerstrøm, Anders Waage, Ingerid Nesthus, Peter Ernst
30.08.2001
Basert på artikkel publisert i Blood (11) Myelomatose karakteriseres av infiltrerende vekst av maligne plasmaceller i beinmargen. Dette kan føre til destruksjon av beinvev, utvikling av osteolytiske...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska, Håkan Mattsson
29.11.2011
The accident at the Fukushima nuclear power station in Japan in 2011 is the second biggest nuclear accident in history. Like the Chernobyl accident, it has been assigned the highest severity rating...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska
29.10.2013
The increased risk of terrorist acts that could involve the use of radioactive sources calls for us to be prepared that a major radiation incident may occur in our country as well. On the basis of a...
Jon-Magnus Tangen
25.08.2015
Gale, Robert Peter Lax, Eric Radiation What it is, what you need to know. 271 pages. New York, NY: Vintage Books, 2013. Price USD 17 ISBN 978-0-307-95020-8 Radioactive sources are in use everywhere...
Jon-Magnus Tangen
24.05.2016
2016 marks the 30 th and 5 th anniversaries of the accidents at the Chernobyl and Fukushima nuclear power plants respectively. Both incidents had a considerable environmental impact, and large...
Jon-Magnus Tangen
24.05.2016
I 2016 er det henholdsvis 30 år og 5 år siden kjernekraftulykkene i Tsjernobyl og Fukushima. I begge tilfeller var konsekvensene for miljøet betydelige, og store befolkningsgrupper ble utsatt for...
Jon-Magnus Tangen
20.04.2000
Aleksander Sergeevitsj Pusjkin (1799 – 1837). Oljemaleri av V.A. Tropin 1827 ( 8 ) Aleksander Pusjkin (1799 – 1837) har en helt spesiell plass i russisk kultur. Han regnes som selve grunnleggeren av...
Jon-Magnus Tangen, Yngvar Fløisand, Einar Haukås, Inger Anne Næss, Tove Skjelbakken, Camilla Stapnes, Geir E. Tjønnfjord
09.09.2010
Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er en ondartet sykdom karakterisert ved malign transformasjon og akkumulering av umodne forstadier i lymfocyttrekken. Avhengig av om utgangspunktet er B-lymfocytter...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska, Håkan Mattsson
29.11.2011
Ulykken i Fukushima-kraftverket i Japan i 2011 er den nest største kjernekraftverkulykken i historien. I likhet med Tjernobyl-ulykken er den blitt klassifisert til den høyeste alvorlighetsgraden på...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska
29.10.2013
Den økte faren for terrorhandlinger, der blant annet radioaktive kilder kan bli tatt i bruk, gjør at vi må være forberedt på at en større stråleulykke kan...
Jon-Magnus Tangen
25.08.2015
Gale, Robert Peter Lax, Eric Radiation What it is, what you need to know. 271 s. New York, NY: Vintage Books, 2013. Pris USD 17 ISBN 978-0-307-95020-8 Radioaktive kilder er i bruk over alt, i...