Jon Henrik Laake

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Henrik Laake

Frank Becker, Jon Henrik Laake, Kristin Hofsø
20.05.2020
Samfunnet gjør nå en stor innsats for at så mange som mulig skal overleve alvorlig covid-19-sykdom. Jobben bør ikke slutte der – vi må også sørge for at de reddede livene blir så gode som mulig...
Jon Henrik Laake
21.08.2017
Helse Sør-Øst har innført et eget verktøy i pasientkurven for antibiotikaovervåkning. I prosessen før innføringen har ikke vi som skal bruke verktøyet, blitt hørt. Resultatet er et system som vil...
Jon Henrik Laake
27.09.2016
Onarheim og medarbeidere gjengir en sørgelig sykehistorie i Tidsskriftet nr. 14 – 15/2016 ( 1 ). En norsk kvinne dør på Haukeland universitetssykehus etter å ha blitt påført brannskader under et...
Jon Henrik Laake
13.12.2007
Intensivmedisin er en kompleks behandlingsform som brukes ved livstruende svikt i ett eller flere organsystemer. En avgrensning av intensivmedisinsk behandling er i realiteten en avgrensning av...
Jon Henrik Laake
01.02.2007
Linda H. Bergersen & Jon Storm-Mathisen hevdar i Tidsskriftet nr. 24/2006, juleutgåva, at fysisk trening ikkje berre gir store musklar, men betrar vitet òg ( 1 ). Dette er openbert gale; omgrepet...
Jon Henrik Laake
28.06.2007
Det var Tidsskriftets redaksjon, ikke intervjuobjektet, som var ansvarlig for den uheldige formuleringen «Hjernen tilhører nevrologene» i intervjuet med tidligere leder av Norsk nevrologisk forening...
Jon Henrik Laake
28.06.2007
Som det fremgår av et annet innlegg i dette nummer av Tidsskriftet ( 1 ) er ikke jeg like imponert som Ragnar Stien over tverrfagligheten i temaserien om hjerneslag. Hele det akuttmedisinske miljøet...
Jon Henrik Laake
17.05.2007
Et godt selvbilde er fint å ha, men et realistisk selvbilde er heller ikke å forakte. Det er det grunn til å minne om når norske nevrologer nå hevder at «hjernen tilhører nevrologene» ( 1 ). Dette...
Jon Henrik Laake
03.04.2008
En sentral forutsetning for å delta i en opplyst diskusjon er at deltakerne har tillit til at ytringer fra en motdebattant er oppriktig ment. Når jeg skriver at «behandlingen er uetisk når den ikke...
Jon Henrik Laake
14.02.2008
Pedersen & Førde – og til dels også Bollig – synes å tro at jeg er fremmed for at jus og etikk hører hjemme i medisinske vurderinger. Dette er en misforståelse. Som det tydelig fremgår av min...
Jon Henrik Laake
14.02.2008
Pedersen & Førde – og til dels også Bollig – synes å tro at jeg er fremmed for at jus og etikk hører hjemme i medisinske vurderinger. Dette er en misforståelse. Som det tydelig fremgår av min...
Jon Henrik Laake
14.02.2008
Pedersen & Førde – og til dels også Bollig – synes å tro at jeg er fremmed for at jus og etikk hører hjemme i medisinske vurderinger. Dette er en misforståelse. Som det tydelig fremgår av min...
Jon Henrik Laake
14.02.2008
Pedersen & Førde – og til dels også Bollig – synes å tro at jeg er fremmed for at jus og etikk hører hjemme i medisinske vurderinger. Dette er en misforståelse. Som det tydelig fremgår av min...
Jon Henrik Laake
12.02.2009
Mjåset og medarbeidere redegjør i Tidsskriftet nr. 24/2008 med forbilledlig åpenhet for erfaringer gjort før og etter HLR minus-vedtak i en slagenhet ( 1 ). De fant bl.a. at et slikt vedtak for noen...
Jon Henrik Laake
08.06.2006
I sin artikkel om behandling av akutt hjertesvikt i Tidsskriftet nr. 6/2006 omtaler Anders Hodt og medarbeidere nesiritide, en rekombinant B-type natriuretisk faktor ( 1 ). Jeg antar det er...
Jon Henrik Laake, Jon Bragi Bergmann, Fridtjov Riddervold, Arvid Bjørneklett, Pål Aukrust, Stig S. Frøland
20.05.2004
Vi er ikke så bekymret for at våre anbefalinger står i kontrast til synspunktene til dem Else Høibraaten & Burkhard Vangerow omtaler som «mange spesialister verden over». Salget av Xigris har så...
Jon Henrik Laake
02.12.2004
Hvordan kan det skje at leger over hele verden har bidratt til en eventyrlig salgssuksess for et preparat der bivirkningsdata ble kjent for flere år siden? Allerede i 2000 begynner historien om Vioxx...
Jon Henrik Laake
21.10.2004
Statens legemiddelverk utgir jevnlig terapianbefalinger i tidsskriftet Nytt om legemidler og på Internett. Dette er prisverdig og riktig, men noen fallgruver må unngås. For det første bør...
Jon Henrik Laake, Jon Bragi Bergmann, Fridtjov Riddervold, Arvid Bjørneklett, Pål Aukrust, Stig S. Frøland
18.03.2004
Legemidlet Xigris er nylig lansert av Eli Lilly som behandling for alvorlig sepsis. Virkestoffet i legemidlet er rekombinant humant aktivert protein C. Dokumentasjonen som ligger til grunn for...
Leiv Arne Rosseland, Jon Henrik Laake, Bjørn Magne Winnem
30.01.2002
Omsorgen for pasienter ved livets slutt stiller store krav til legers etiske skjønn. Innen intensivmedisin kan etisk vanskelige valgsituasjoner representere en vesentlig utfordring. I etiske regler...