Jon Henrik Laake

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Henrik Laake

Jon Henrik Laake
17.02.2021
What is the risk of healthcare personnel being infected with the SARS-CoV-2 virus while at work? New figures from the Norwegian Institute of Public Health provide only part of the answer. Twenty-one...
Jon Henrik Laake
10.02.2021
Hvor stor er risikoen for at helsepersonell smittes med SARS-CoV-2-virus på jobb? Nye tall fra Folkehelseinstituttet gir oss bare delvis svar. Under den annen verdenskrig bidro USA og Det britiske...
Jon Henrik Laake, Magna Hansen, Skule Mo, Camilla Christin Bråthen, Eirik Adolfsen, Gunhild Øverland
24.11.2020
I Folkehelseinstituttets innstilling om hvem som skal prioriteres for koronavaksinering, er ikke helsepersonell i fremste rekke. Dette strider mot vanlig praksis og internasjonale anbefalinger, og...
Jon Henrik Laake, Tor Aksel Aasmundstad, Trine Kåsine, Søren Erik Pischke, Andreas Barratt-Due
07.09.2020
Gundem og medarbeidere gir her en god illustrasjon på hvorfor man ikke bør basere anbefalinger om behandlingsvalg på små observasjonsstudier ( 1 ). Av 26 pasienter ble 11 behandlet med respirator og...
Frank Becker, Jon Henrik Laake, Kristin Hofsø
20.05.2020
Samfunnet gjør nå en stor innsats for at så mange som mulig skal overleve alvorlig covid-19-sykdom. Jobben bør ikke slutte der – vi må også sørge for at de reddede livene blir så gode som mulig...
Jon Henrik Laake
21.08.2017
Helse Sør-Øst har innført et eget verktøy i pasientkurven for antibiotikaovervåkning. I prosessen før innføringen har ikke vi som skal bruke verktøyet, blitt hørt. Resultatet er et system som vil...
Jon Henrik Laake
27.09.2016
Onarheim og medarbeidere gjengir en sørgelig sykehistorie i Tidsskriftet nr. 14 – 15/2016 ( 1 ). En norsk kvinne dør på Haukeland universitetssykehus etter å ha blitt påført brannskader under et...
Jon Henrik Laake
13.12.2007
Intensivmedisin er en kompleks behandlingsform som brukes ved livstruende svikt i ett eller flere organsystemer. En avgrensning av intensivmedisinsk behandling er i realiteten en avgrensning av...
Jon Henrik Laake
01.02.2007
Linda H. Bergersen & Jon Storm-Mathisen hevdar i Tidsskriftet nr. 24/2006, juleutgåva, at fysisk trening ikkje berre gir store musklar, men betrar vitet òg ( 1 ). Dette er openbert gale; omgrepet...
Jon Henrik Laake
28.06.2007
Det var Tidsskriftets redaksjon, ikke intervjuobjektet, som var ansvarlig for den uheldige formuleringen «Hjernen tilhører nevrologene» i intervjuet med tidligere leder av Norsk nevrologisk forening...
Jon Henrik Laake
28.06.2007
Som det fremgår av et annet innlegg i dette nummer av Tidsskriftet ( 1 ) er ikke jeg like imponert som Ragnar Stien over tverrfagligheten i temaserien om hjerneslag. Hele det akuttmedisinske miljøet...
Jon Henrik Laake
17.05.2007
Et godt selvbilde er fint å ha, men et realistisk selvbilde er heller ikke å forakte. Det er det grunn til å minne om når norske nevrologer nå hevder at «hjernen tilhører nevrologene» ( 1 ). Dette...
Jon Henrik Laake
03.04.2008
En sentral forutsetning for å delta i en opplyst diskusjon er at deltakerne har tillit til at ytringer fra en motdebattant er oppriktig ment. Når jeg skriver at «behandlingen er uetisk når den ikke...
Jon Henrik Laake
14.02.2008
Pedersen & Førde – og til dels også Bollig – synes å tro at jeg er fremmed for at jus og etikk hører hjemme i medisinske vurderinger. Dette er en misforståelse. Som det tydelig fremgår av min...
Jon Henrik Laake
14.02.2008
Pedersen & Førde – og til dels også Bollig – synes å tro at jeg er fremmed for at jus og etikk hører hjemme i medisinske vurderinger. Dette er en misforståelse. Som det tydelig fremgår av min...
Jon Henrik Laake
14.02.2008
Pedersen & Førde – og til dels også Bollig – synes å tro at jeg er fremmed for at jus og etikk hører hjemme i medisinske vurderinger. Dette er en misforståelse. Som det tydelig fremgår av min...
Jon Henrik Laake
14.02.2008
Pedersen & Førde – og til dels også Bollig – synes å tro at jeg er fremmed for at jus og etikk hører hjemme i medisinske vurderinger. Dette er en misforståelse. Som det tydelig fremgår av min...
Jon Henrik Laake
12.02.2009
Mjåset og medarbeidere redegjør i Tidsskriftet nr. 24/2008 med forbilledlig åpenhet for erfaringer gjort før og etter HLR minus-vedtak i en slagenhet ( 1 ). De fant bl.a. at et slikt vedtak for noen...
Jon Henrik Laake
08.06.2006
I sin artikkel om behandling av akutt hjertesvikt i Tidsskriftet nr. 6/2006 omtaler Anders Hodt og medarbeidere nesiritide, en rekombinant B-type natriuretisk faktor ( 1 ). Jeg antar det er...
Jon Henrik Laake, Jon Bragi Bergmann, Fridtjov Riddervold, Arvid Bjørneklett, Pål Aukrust, Stig S. Frøland
20.05.2004
Vi er ikke så bekymret for at våre anbefalinger står i kontrast til synspunktene til dem Else Høibraaten & Burkhard Vangerow omtaler som «mange spesialister verden over». Salget av Xigris har så...