Jon Henrik Laake

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : jlaake@ous-hf.no

Jon Henrik Laake er spesialist i anestesiologi, overlege ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og leder i Norsk anestesiologisk forening.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jon Henrik Laake
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media