Kan man «ta opp» en journal?

Jon Håvard Loge Om forfatteren

Alle leger snakker om å «ta opp en journal» og å «gjøre et journalopptak». Jeg stusser over uttrykksmåten.

Journalopptaket innebærer vanligvis tre elementer: samtale, undersøkelse og etterfølgende nedtegnelser (1). Jeg synes betegnelsen «journalopptak» er lite heldig. Et «opptak» gir inntrykk av at legen tar opp noe, mens det som i virkeligheten skjer i møtet mellom lege og pasient, er preget av samspill, samarbeid og dialog. Jeg tror heller ikke at uttrykket er særlig forståelig for pasientene.

Jeg strever likevel med å finne et godt alternativ. En variant kan kanskje være «Nå skal vi gjennomgå sykehistorien din og så skal jeg undersøke deg». Hva mener språkspalten?

Les svaret fra Erlend Hem.

1

Journalopptak. Journalwiki. Universitetet i Oslo. http://meddev.uio.no/journalwiki/index.php/Journalopptak (28.4.2017).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler