Kan man «ta opp» en journal?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alle leger snakker om å «ta opp en journal» og å «gjøre et journalopptak». Jeg stusser over uttrykksmåten.

  Journalopptaket innebærer vanligvis tre elementer: samtale, undersøkelse og etterfølgende nedtegnelser (1). Jeg synes betegnelsen «journalopptak» er lite heldig. Et «opptak» gir inntrykk av at legen tar opp noe, mens det som i virkeligheten skjer i møtet mellom lege og pasient, er preget av samspill, samarbeid og dialog. Jeg tror heller ikke at uttrykket er særlig forståelig for pasientene.

  Jeg strever likevel med å finne et godt alternativ. En variant kan kanskje være «Nå skal vi gjennomgå sykehistorien din og så skal jeg undersøke deg». Hva mener språkspalten?

  Les svaret fra Erlend Hem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media