John Willy Haukeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Willy Haukeland

Mette Vesterhus, Kristine Wiencke, John Willy Haukeland, Svein Oskar Frigstad, Lars Normann Karlsen, Kristin Kaasen Jørgensen, Trine Folseraas
22.06.2021
Autoimmun hepatitt er en kronisk leversykdom som ubehandlet kan føre til levercirrhose og leversvikt. Majoriteten av pasientene responderer godt på standard immunsuppressiv behandling, men noen...
John Willy Haukeland, Kristian Bjøro
31.05.2007
Ny forskning gir håp om bedre behandlingsmuligheter ved hepatisk encefalopati Symptomene ved leversvikt gjenspeiler dysfunksjon i en eller flere av leverens mange funksjoner. Typisk observeres...
John Willy Haukeland
18.03.2004
Epstein, Owen Perkin, G. David Cookson, John Bono, David P. de Clinical examination 3. utg. 424 s, tab, ill. Edinburgh: Mosby, 2003. Pris GBP 35 ISBN 0-7234-3229-5 Denne grundige læreboken i...
John Willy Haukeland
22.04.2004
red, Amir H. Sam Differential diagnosis 128 s. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. Pris 13 GBP ISBN 1-4051-1097-X Dette er en bok skrevet av en avgangsstudent under supervisjon av en erfaren kliniker...
John Willy Haukeland, Zbigniew Konopski, Helge Bell, Nils Raknerud
30.08.2001
Den patofysiologiske prosess som fører til alkoholisk levercirrhose går via steatose, nekroinflammasjon og fibrose (1). De senere år har man fått gode holdepunkter for et tilsvarende klinisk-...
John Willy Haukeland, Jørgen Jahnsen, Nils Raknerud
10.10.2000
Svært mange legemidler kan gi leverskade, og listen over disse midlene blir stadig lengre. Leverpåvirkning av karbamazepin er velkjent fra litteraturen, og flere tilfeller av granulomatøs hepatitt er...