John Willy Haukeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gastromedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Han har bidratt med utarbeiding av tabell 2 samt utforming av deler av manus, revisjon og godkjenning av innsendte manus.

John Willy Haukeland er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer og overlege. Han er styremedlem Norsk gastroenterologisk forenings interessegruppe for leversykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av John Willy Haukeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media