John Ivar Brevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Ivar Brevik

Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Geir A. Skjeret, John Ivar Brevik
09.02.2006
Stadig flere barn får grunnstønad og/eller hjelpestønad. I 1993 mottok 2,3 % av barn i alderen 0 – 15 år slik stønad ( 1 ), mens andelen i 2004 var økt til 4,0 % (O. Thune, Rikstrygdeverket,...
Tor Bjerkedal, John Ivar Brevik
10.12.2001
Gjennomsnittsvekten til vernepliktige økte med vel 3 kg fra årskull 1967 til årskull 1976, for deretter å flate ut med et gjennomsnitt på omkring 73 kg (1). Høyden var nærmest uforandret for de...
Tor Bjerkedal, Jan Roar Beckstrøm, John Ivar Brevik, Kåre Skåden
28.02.2001
Statistisk sentralbyrå har siden 1910 publisert gjennomsnittshøyden for vernepliktige ved sesjon (1). Fra 1920 og frem til 1970 økte gjennomsnittshøyden for menn fra 171,4 cm til 178,7 cm. Økningen i...