Johan Moan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Moan

Asta Juzeniene, Johan Moan
08.10.2009
Vi har tidligere vist at for pasienter med kreft er prognosen best hos dem som begynner behandlingen om høsten når D-vitaminstatusen er gunstigst. Men et forsvarlig D-vitaminnivå er godt for mer enn...
Anders Johnsson, Johan Moan
06.04.2006
Nesten alle cellene i kroppen vår har en iboende rytme, en periode på cirka et døgn. Vi kaller dem derfor cirkadianske (av latin circa + dies ). Populært blir de mekanismene som styrer de...
Johan Moan, Alina Carmen Porojnicu
06.04.2006
D-vitaminet finnes i nesten hele plante- og dyreriket. Man vet ikke når det oppstod, men det fantes i tidlige fytoplankton og diatomiske livsformer for mer enn 750 millioner år siden. Det absorberer...
Johan Moan, Zoya Lagunova, Alina Porojnicu
10.08.2006
Det er et dilemma at store soldoser gir hudkreft, mens moderate doser gir mye D-vitamin og dermed en rekke helseeffekter ( 1 ). Vi finner best kreftprognose for diagnoser stilt sommer og høst,...
Anders Johnsson, Johan Moan
22.06.2006
Vi har lest Vidje Hansens innlegg og er enige i at mye rundt begrepet «seasonal affective disorder» (SAD) er usikkert. I psykiatrien vil man kanskje finne verktøy for å stille «skarpere» diagnoser...
Johan Moan, Alina Carmen Porojnicu, Zoya Lagunova
08.06.2006
Vår oversiktsartikkel har ført til mange spørsmål. Vi har rikelig med belegg for alle påstander, men fant ikke plass for mer enn 65 referanser. Det er lite i en bredt anlagt artikkel. Vi innser at vi...
Asta Juzeniene, Johan Moan
18.02.2011
I nr. 18/2010 omtalte Veierød og medarbeidere sammenhengen mellom solarier og hudkreft ( 1 ). Vi har i 30 år hevdet at soling, særlig bråsoling, er hovedårsaken til hudkreft og vist det ved nord–sør-...