Johan Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Eide

Johan Eide, Christian Fredrik Lindboe, Rolf Bruun Bie
01.03.2007
Knut Birger Svenes, født 27.4. 1929, døde på Sørlandet sykehus i Kristiansand 23.11. 2006. Han arbeidet som avdelingsoverlege og overlege ved Avdeling for patologi ved sykehuset i Kristiansand til...
Jon Helgestad, Odd R. Monge, Elling Ulvestad, Frode Svendsen, Johan Eide, Karen Rosendahl, Gunnar Houge, Clement S. Trovik
23.03.2006
De siste 40 år har kreftoverlevelsen hos barn økt fra ca. 15 % til 75 %. Gevinsten er nå 7 000 ekstra leveår for et årskull barn med kreft i Norge. Det skyldes nye behandlingsmetoder, opprettelsen av...
Hans K. Haugland, Nina L. Jebsen, Monica Mannelqvist, Robert Skar, Johan Eide, Kjell Øvrebø, Arild Horn, Dag K. Jensen, Odd R. Monge, Peer K. Lilleng
07.04.2005
De siste 10 – 12 årene har det vært betydelige fremskritt i diagnostikk og behandling av gastrointestinal stromal tumor (GIST). Dette er den hyppigste tumortypen av de sjeldne mesenkymale svulster i...