Minneord

Johan Eide, Christian Fredrik Lindboe, Rolf Bruun Bie Om forfatterne
Artikkel

Knut Birger Svenes, født 27.4. 1929, døde på Sørlandet sykehus i Kristiansand 23.11. 2006. Han arbeidet som avdelingsoverlege og overlege ved Avdeling for patologi ved sykehuset i Kristiansand til han sluttet 70 år gammel i 1999. Han etterlot seg da en godt oppbygd og veldrevet avdeling, der ny metodikk var innført og der det var god rekruttering til stillinger. Under sitt arbeidsliv hadde han opparbeidet seg bred erfaring på de fleste områder innen patologisk anatomi. Særlig understreket han obduksjonenes betydning for kvalitetssikring i sykehus og i samfunnet for øvrig. Han var i denne sammenheng særlig opptatt av yrkeshygiene og av hvordan eksposisjon for ulike stoffer i yrkeslivet påvirker helsen, og han publiserte en rekke artikler om nikkelkonsentrasjon i lungevev og den relative betydningen av røyking, støv og eksposisjon for nikkel og asbest for levealder og forekomst av kreft i lunger og brysthinne. Dette arbeidet var noe han engasjerte seg i til det siste.

Svenes hadde et vell av historier fra sin studietid i Basel og sitt opphold ved kirurgisk avdeling i Gjøvik under overlege Schaanning. Det var her han utviklet sitt syn på administrasjon og ledelse. Han begynte på sideutdanning for å bli kirurg som assistentlege ved Avdeling for patologi ved Radiumhospitalet. Her ble han etter hvert så interessert i dette faget at han besluttet seg for å satse på spesialistutdanning som patolog. Denne ble fullført ved Gades Institutt i Bergen, der han arbeidet en rekke år inntil han mottok tilbud om overlegestilling ved Sentralsykehuset i Vest-Agder. Der skulle han bygge opp den nyprosjekterte avdelingen for patologi i Kristiansand i 1976.

Knut Birger Svenes hadde en ujålete væremåte – kanskje et resultat av hans oppvekst i Laksevåg og hans bakgrunn som industriarbeider. Han tok artium mens han arbeidet i industrien, før han fikk studieplass ved universitetet i Basel. Ved siden av faget var han svært interessert i sport, særlig fotball. Da han gikk av for aldersgrensen i 1999, ble han spesielt glad for en personlig hilsen fra sportsklubben Brann, klubben i hans hjerte. Hans evige tro på Brann bar også frukter, siden han vant fotballtippingen ved Enhet for patologi i 2006!

Etter han ble pensjonist, holdt han kontakt med oss, og han var stadig innom avdelingen og strødde om seg med humoristiske replikker og kommentarer i velkjent stil. Han la aldri skjul på at førsteprioritet for ham var familien – særlig var gleden stor da han ble bestefar! Vi vil med glede og takknemlighet minnes alle gode faglige og ikke-faglige meningsutvekslinger med vår alltid engasjerte kollega. Knut Birger Svenes vil etterlate seg et stort tomrom – i dobbelt forstand.

Anbefalte artikler