Johan A. Aarli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan A. Aarli

Fredrik Romi, Nils Erik Gilhus, Johan A. Aarli
04.03.2004
Tymektomi som behandling ved myasthenia gravis ble først tatt i utstrakt bruk i 1950-årene, og det finnes kliniske studier som viser bedring etter inngrepet, særlig hos yngre pasienter ( 3 , 4 ). De...
Johan A. Aarli
18.12.2003
Elvebakken, Kari Tove Riise„ Grete Byen og helsearbeidet 254 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 298 ISBN 82-7674-983-6 Det offentlige helsevesen har feiret 400-årsjubileum...
Ragnar Stien, Johan A. Aarli
18.12.2003
Arne Torkildsen ca. 1939 «Torkildsens operasjon» er det begrep som har gitt norsk nevrokirurgi mest oppmerksomhet utover landets grenser. Operasjonen var kanskje den første vellykkede behandling av...
Johan A. Aarli
15.05.2003
Ved hjelp av MR-undersøkelser kan diagnosen multippel sklerose nå stilles hos pasienter som bare har hatt ett klinisk attakk, noe som vil føre til økt behov for slike undersøkelser Diagnosen...
Ellen Merete Hagen, Johan A. Aarli, Marit Grønning
20.11.2001
Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus har helt fra åpningen i 1952 behandlet pasienter med traumatiske ryggmargsskader. Disse pasientene representerer store behandlings- og rehabiliteringsmessige...
Siri Skulstad, Johan A. Aarli
10.06.2001
Flere smittestoffer kan invadere sentralnervesystemet og gi alvorlig sykdom. Infeksjoner i sentralnervesystemet er ofte vanskelig å diagnostisere, og tidlig iverksatt behandling kan være avgjørende...
Fredrik Romi, Christian Vedeler, Ole-Bjørn Tysnes, Sverre Mørk, Johan A. Aarli
30.04.2000
Polynevropati (1, 2) skyldes affeksjon av mange perifere nerver. Symptomene kan være sensoriske, motoriske og/eller autonome, og tilstanden kan ha mange årsaker. Vanlige årsaker til polynevropati er...
Elisabeth Farbu, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Vegard Strøm, Arve Opheim, Johan Kvalvik Stanghelle, Johan A. Aarli
23.09.2004
Postpoliosyndrom er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg minimum 15 år etter akutt poliomyelitt (polio) ( 1 ). Som årsaker til denne svikten...
Berit Mørland, Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:, Johan A. Aarli, Eiliv Lund, Hans O. Myhre, Bent Indredavik
30.03.2000
Hjerneslag er den tredje viktigste dødsårsak og en av de viktigste årsaker til alvorlig funksjonshemning i Norge. Ca. 15 000 mennesker rammes årlig av hjerneslag (1). Mens subaraknoidalblødning og...
Johan A. Aarli
10.12.2000
Arne Torkildsen huskes internasjonalt fordi han innførte en ny og revolusjonerende operasjonsteknikk for hydrocephalus. Ved hydrocephalus er avløpet av spinalvæske kompromittert, hjernens...
Johan A. Aarli
17.03.2005
Damasio, Antonio R. På leting etter Spinoza – glede, sorg og den følende hjernen 320 s, ill. Oslo: Pax forlag, 2004. Pris NOK 298 ISBN 82-530-22678-1 Antonio Damasio er en av de ledende forskere på...
Johan A. Aarli
01.07.2010
Natvig, JB Swärd, ET Hem, E Historier om helse 187 s, ill. Oslo: Tidsskrift for Den norske legeforening, 2009. Boken kan fås ved henvendelse til Tidsskriftet ISBN 978-82-8070-079-7 I 1995 oppnevnte...
Johan A. Aarli
30.10.2012
Henshaw, John M. A tour of the senses How your brain interprets the world. 272 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2012. Pris USD 30 ISBN 978-1-4214-0436-3 John Henshaw er...