Annonse
Annonse

Artikler av Jens Vikse

Jens Vikse, Stein Ørn, Bas Jeroen de Romijn, Ole Jacob Greve, Katrine Brække Norheim
19.02.2018
Sarkoidose kjennetegnes av granulomatøs betennelse i ett eller flere organer, blant annet hjertet. Kardial sarkoidose har uspesifikke symptomer, og diagnosen stilles derfor ofte sent. Tilstanden er...
Jens Vikse, Claudia Zaharia, Hans Jakob Jaatun, Ole Jacob Greve, Roald Omdal, Katrine Brække Norheim
16.10.2017
Vi beskriver her en pasient som i mange år var blitt behandlet med immunsuppressiver for antatt seronegativ revmatoid artritt, uten tilfredsstillende sykdomskontroll. Fravær av leddestruksjon...
Jens Vikse, Sven Håland, Katrine Brække Norheim
05.09.2017
Immunoglobulin G subclass 4-related disease (IgG4-RD) is a relatively recently identified immune-mediated systemic disease characterised by inflammation and progressive fibrosis. The most common...
Jens Vikse, Sven Håland, Katrine Brække Norheim
04.09.2017
Immunglobulin G subklasse 4 (IgG4)-relatert sykdom er en relativt nyoppdaget immunmediert systemsykdom som kjennetegnes av inflammasjon og progredierende fibrose. Pankreatitt og sialadenitt er de...
Jens Vikse, Børge Førland Gjøse
30.03.2017
Ordene hypoksi og hypoksemi oppfattes av mange som synonymer, men beskriver ulike prosesser. Den populære frasen «blodgass viste hypoksi» bør unngås, da en arteriell blodgassanalyse ikke med...
Jens Vikse, Daniel Limi Cacic, Arne Carlsen, Trond Johan Cooper, Tore Grimstad
21.06.2016
En mann i 30-årene ble innlagt i sykehus med mistanke om forverring av ulcerøs kolitt. En tverrfaglig utredning avdekket en potensielt livstruende tilstand. En mann med mangeårig ulcerøs kolitt ble...
Jens Vikse, Daniel Limi Cacic, Arne Carlsen, Trond Johan Cooper, Tore Grimstad
21.06.2016
A man in his 30s was hospitalised with suspected exacerbation of ulcerative colitis. An interdisciplinary assessment revealed a potentially life-threatening condition. A man with ulcerative colitis...