Jens Vikse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jens Vikse

Jens Vikse, Svein Joar Auglænd Johnsen, Bjørnar Rønning, Klaus Wildhagen, Kjartan Bryne, Roald Omdal
02.05.2019
Uveitt og akutt nyresvikt kan ses ved flere immunologiske systemsykdommer. Her presenteres en ung mann med et sjeldent inflammatorisk okulorenalt syndrom. En mann i 30-årene ble av fastlege henvist...
Jens Vikse, Marte Zakariassen Sæverås, Eva Marianne Staal, Lasse G. Gøransson
25.03.2019
Endret urinfarge kan iblant ses ved tilstander som er assosiert med økt renal utskilling av endogene eller eksogene pigmenter. Lillafarget urin kan skape hodebry, men bør lede tanken mot en spesifikk...
Jens Vikse, Charlotte Sæland, Christer Ogne, Ole Jacob Greve, Svein Joar Auglænd Johnsen
28.01.2019
Koronararterieaneurismer kan oppstå som følge av blant annet aterosklerose og enkelte revmatiske sykdommer. Her presenteres en mann med høy kardiovaskulær risikoprofil, ST-elevasjonsinfarkt og funn...
Jens Vikse, Stein Ørn, Bas Jeroen de Romijn, Ole Jacob Greve, Katrine Brække Norheim
19.02.2018
Sarkoidose kjennetegnes av granulomatøs betennelse i ett eller flere organer, blant annet hjertet. Kardial sarkoidose har uspesifikke symptomer, og diagnosen stilles derfor ofte sent. Tilstanden er...
Jens Vikse, Claudia Zaharia, Hans Jakob Jaatun, Ole Jacob Greve, Roald Omdal, Katrine Brække Norheim
16.10.2017
Vi beskriver her en pasient som i mange år var blitt behandlet med immunsuppressiver for antatt seronegativ revmatoid artritt, uten tilfredsstillende sykdomskontroll. Fravær av leddestruksjon...
Jens Vikse, Sven Håland, Katrine Brække Norheim
05.09.2017
Immunoglobulin G subclass 4-related disease (IgG4-RD) is a relatively recently identified immune-mediated systemic disease characterised by inflammation and progressive fibrosis. The most common...
Jens Vikse, Sven Håland, Katrine Brække Norheim
04.09.2017
Immunglobulin G subklasse 4 (IgG4)-relatert sykdom er en relativt nyoppdaget immunmediert systemsykdom som kjennetegnes av inflammasjon og progredierende fibrose. Pankreatitt og sialadenitt er de...
Jens Vikse, Børge Førland Gjøse
30.03.2017
Ordene hypoksi og hypoksemi oppfattes av mange som synonymer, men beskriver ulike prosesser. Den populære frasen «blodgass viste hypoksi» bør unngås, da en arteriell blodgassanalyse ikke med...
Jens Vikse, Daniel Limi Cacic, Arne Carlsen, Trond Johan Cooper, Tore Grimstad
21.06.2016
En mann i 30-årene ble innlagt i sykehus med mistanke om forverring av ulcerøs kolitt. En tverrfaglig utredning avdekket en potensielt livstruende tilstand. En mann med mangeårig ulcerøs kolitt ble...
Jens Vikse, Daniel Limi Cacic, Arne Carlsen, Trond Johan Cooper, Tore Grimstad
21.06.2016
A man in his 30s was hospitalised with suspected exacerbation of ulcerative colitis. An interdisciplinary assessment revealed a potentially life-threatening condition. A man with ulcerative colitis...